Definitieve Wft-examenuitslag binnen 48 uur

Vanaf 1 september 2014 ontvangt iedere kandidaat die vanaf deze datum examen heeft gedaan de definitieve uitslag binnen 48 uur.

De methodiek van het vaststellen van een voorlopige uitslag op Wft examens te vervallen. Kandidaten ontvangen dan binnen 48 uur na afronding van het Wft examen de definitieve uitslag. Dit heeft als grote voordeel dat examinandi snel na het afronden van het Wft examen weten waar ze aan toe zijn.

Tot nu toe vormden eventuele gebreken in vragen de reden om te werken met een voorlopige en een definitieve uitslag. In de tussenliggende periode van zes tot acht weken vond, als onderdeel van de kwaliteitszorg, bijstelling of verwijdering van vragen plaats als deze vragen niet voldeden aan de gestelde kwaliteitseisen. Het herzien of verwijderen van vragen heeft geleid tot het bijstellen van de voorlopige uitslag bij een beperkt aantal kandidaten bij wie de voorlopige uitslag ‘gezakt’ was. Dit had tot gevolg dat kandidaten die in eerste instantie waren gezakt, na een aangepaste uitslag alsnog waren geslaagd. Op deze manier zijn kandidaten niet de dupe geworden van vragen die niet voldeden aan de kwaliteitseisen. Inmiddels, zo meldt het CDFD hebben de afgelopen maanden de nodige correcties en reparaties aan de vragen plaatsgevonden. Daarmee kan het systeem van voorlopige en definitieve uitslag vervallen.

De examenbank zal de komende tijd verder worden uitgebreid. Het is daarbij niet te voorkomen dat in de toekomst een enkele keer een vraag in het examen zal zijn opgenomen die vakinhoudelijke of toetstechnische onvolkomenheden bevat. Om te voorkomen dat het systeem van voorlopige en definitieve uitslagen opnieuw moet worden ingevoerd, past het College de cesuur (de grens tussen zakken en slagen) aan van 70% naar 68%. Daarin zit een automatische compensatie voor een eventuele vraag die achteraf niet voldoet aan de kwaliteitseisen.

Om de kwaliteit van de examens te waarborgen worden de Wft examens voortdurend geëvalueerd en de examenresultaten geanalyseerd. Op basis van deze analyses zal permanent worden onderzocht of de cesuur moet worden bijgesteld.

het CDFD ontvangt graag inhoudelijke meldingen op examenvragen. Direct na het examen kan iedere examenkandidaat zijn inhoudelijke opmerkingen en suggesties over het gemaakte examen doorgeven. De surveillant vult dan een Verklaring van Ordentelijk Verloop (VOV) in.

GEEN REACTIES