De verhuiswens is groter dan ooit

Uit het Woononderzoek Nederland 2012 blijkt dat in vergelijking met 2009 het aantal mensen dat binnen twee jaar wil verhuizen toegenomen is met 14 procent.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stelde tijdens de presentatie dat het onderzoek ‘Wonen in ongewone tijden’ laat zien dat de wereld verandert en dat de behoefte aan woningen verandert.

Enkele hoofdpunten:

  • Het feitelijke aantal verhuizingen is sinds 2009 beduidend afgenomen. Opvallend is dat meer mensen zeggen te willen verhuizen. Door de crisis stellen zij hun verhuisplannen niet af, maar uit.
  • Het aantal starters blijft nagenoeg gelijk. Zij opteren relatief vaker voor een huurwoning. In brede zin nam de voorkeur voor een huurwoning ook toe: zowel het goedkopere segment als de vrije sector is in trek. Het aantal doorstromers binnen de koopsector is bijna gehalveerd.
  • De netto woonuitgaven zijn de afgelopen jaren licht toegenomen. Hoewel de huren en de hypotheeklast stegen, namen de bijkomende kosten zoals gas, water en licht iets af. Hierdoor is de totale woonlast met slechts 1 à 2 procent gestegen.

Het WoOn is een periodiek terugkerend onderzoek dat door het miniserie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het CBS wordt uitgevoerd. In totaal zijn er 70.000 mensen geïnterviewd over onder andere hun woonsituatie, woonlasten en hun plannen. De vorige editie van het WoON ging over de periode 2009.

Het rapport Woononderzoek Nederland 2012 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt een schat aan informatie over de huizenmarkt.

GEEN REACTIES