AFM: nog steeds onjuiste berekeningen bij vervroegde hypotheekaflossing

AFM: nog steeds onjuiste berekeningen bij vervroegde hypotheekaflossing
© Pixabay

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij vijftien hypotheekaanbieders blijkt dat nog niet alle aanbieders in alle gevallen een correct bedrag voor het vervroegd aflossen van de hypotheek in rekening hebben gebracht. Meerdere huizenbezitters betaalden een te hoge vergoeding (boeterente) voor vervroegde aflossing. De AFM heeft de aanbieders laten weten dat ze snel aan de wettelijke norm moeten voldoen en hun benadeelde klanten moeten compenseren. De toezichthouder overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

Met het onderhavige onderzoek ziet de AFM toe op de naleving van wetgeving waarover in maart 2017 een Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’ is gepubliceerd. Hiermee kunnen aanbieders de maximale vergoeding vaststellen, die vanaf 14 juli 2016 volgens de wet aan huizenbezitters in rekening mag worden gebracht. Uitgangspunt is dat aanbieders niet meer dan het door hen geleden financiële nadeel als gevolg van vervroegde aflossing doorberekenen.

Fouten bij 9 van de 15 aanbieders
Bij elk van de vijftien onderzochte aanbieders heeft de AFM tien dossiers met verschillende hypotheekvormen beoordeeld. Van de vijftien aanbieders zijn er negen die in minstens één dossier een te hoge vergoeding in rekening hebben gebracht. Het gaat om 32 van de in totaal 150 onderzochte dossiers.

Een aantal aanbieders heeft naar aanleiding hiervan zelf onderzoek uitgevoerd en geconstateerd dat ook in vergelijkbare dossiers een te hoge berekening was gemaakt. Dit varieerde van enkele euro’s tot een uitschieter van duizenden euro’s te veel. In het merendeel van de beoordeelde dossiers is niet meer in rekening gebracht dan het financiële nadeel.

Oorzaken
Voor het in rekening brengen van een te hoge vergoeding zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De AFM signaleert er drie:

  • Individuele fouten die zijn gemaakt door onjuiste invoer van gegevens bij de berekening.
  • Een onjuiste inrichting van systemen die fouten veroorzaken, bijvoorbeeld door het hanteren van onjuiste renteopslagen.
  • Een onjuiste benadering van het financiële nadeel, bijvoorbeeld door het naar boven afronden van de resterende rentevaste periode.

Onvolledige of onbegrijpelijke aflosnota’s
De AFM heeft ook vastgesteld dat de specificatie van de berekening in de aflosnota’s niet alle noodzakelijke informatie bevat. Bij alle aanbieders ontbraken één of meerdere onderdelen, waardoor huizenbezitters de berekening niet goed kunnen volgen. Bij drie aanbieders miste er zelfs zoveel informatie dat de huizenbezitters geen enkel idee kunnen krijgen waarop de berekening is gebaseerd. Deze aanbieders hebben hun specificaties inmiddels verbeterd.

Fouten snel herstellen
De AFM verwacht dat huizenbezitters die teveel hebben betaald, worden gecompenseerd. Dit geldt natuurlijk voor de gevallen waarin de AFM fouten heeft gevonden, maar ook voor alle (vergelijkbare) berekeningen waarbij de onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd. De AFM dringt er bij de aanbieders op aan dat zij hun fouten snel herstellen en aantonen dat zij hun berekeningswijze hebben aangepast. Ook moeten zij laten zien dat de informatie op de aflosnota wordt verbeterd.

Bron: AFM

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES