De Hypotheker ziet voorboden van afkoeling woningmarkt

De Hypotheker ziet voorboden van afkoeling woningmarkt

Na de forse stijgingen van de hypotheekrentes in de eerste vier maanden van 2022 begint de toename in mei van dit jaar te verminderen. Dat zegt De Hypotheker. De stijging van de hypotheekrente lijkt daarmee volgens De Hypotheker de piek bereikt te hebben. De rente kan nog wel verder omhoog gaan, maar dat gaat niet zo snel meer als in de eerdere maanden. Naar verwachting zal de ECB in juli de rente verhogen maar omdat daar al rekening mee is gehouden in de marktrente, zal dat verder geen grote gevolgen hebben.

Mogelijke afkoeling woningmarkt

De hypotheekrente steeg in mei voor alle rentevaste periodes duidelijk minder dan in de maand ervoor. Een voorbeeld: voor een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar en met NHG nam in april het rentepercentage met 25% toe terwijl dat in mei nog maar met 8% was. Wie nu een woning wil kopen, zal de gevolgen van de forse stijgingen merken. De Hypotheker heeft als voorbeeld een stel genomen dat samen 75.000 euro verdient en kiest voor een rentevaste periode van 20 jaar. In januari kon dit stel nog bijna 385.000 euro lenen en daar betaalden zij 1,94% rente voor. In mei betalen zij voor dezelfde lening 3,85% rente en kunnen zij nog maar bijna 367.000 euro lenen.

Michel van den Akker, directievoorzitter van de Hypotheker, ziet hier echter ook de voordelen van: “Dit heeft uiteindelijk ook een positieve kant. Zo zal het aantal gegadigden voor een koopwoning afnemen, waardoor huizenkopers minder gedwongen zijn ver boven de vraagprijs te bieden. Dat zorgt voor afkoeling van de huizenmarkt en dat is een gezonde ontwikkeling.”

Uit onderzoek van de Matrixian Group blijkt dat het gemiddelde percentage dat boven de vraagprijs geboden wordt, al een voorzichtige daling heeft ingezet. In het eerste kwartaal van 2022 werd gemiddeld 9,23% overboden, terwijl dat in het laatste kwartaal van vorig jaar nog 9,39%. Het is een bescheiden daling, zeker met het percentage van een jaar geleden (Q1 2021: 3,61%) in het achterhoofd, maar het begin is er.

Stabilisering van de hypotheekrente verwacht

Naar verwachting zal de ECB in juli de beleidsrente verhogen. Volgens Van den Akker is deze verhoging al grotendeels verwerkt in de huidige kapitaalmarktrente. Als de kapitaalmarktrente niet sterk wijzigt, zal de hypotheekrente dat waarschijnlijk ook niet doen. Ook wordt er op dit moment niet verwacht dat de nu al hoge inflatie nog verder op zal lopen. Dit kan natuurlijk nog veranderen door de onzekerheden rond de oorlog in Oekraïne. De verwachting van De Hypotheker is daarom dat de hypotheekrente gaat stabiliseren.

Vooralsnog geen grote gevolgen voor leennormen verwacht

Jaarlijks adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering. Marcel Warnaar, die betrokken is bij het opstellen van dit advies, verwacht niet dat de hogere hypotheekrente en de hoge inflatie een grote impact zullen hebben op de leennormen: “We weten nog niet hoeveel de normen zullen veranderen, maar het zal geen enorme klap zijn. We verwerken veranderingen in een gemiddelde van vier jaar. Of het nu een economische schok is of een nieuwe belastingmaatregel, we proberen het effect zo wat te dempen. De huidige teruggang in koopkracht door de inflatie zul je dus niet in één keer hoeven mee te nemen.”

Bron: De Hypotheker

GEEN REACTIES