Vivat: al veel voorbereidingen getroffen voor overname Athora

VIVAT gaat zich richten op pensioenen en fors inkrimpen

In de afgelopen maanden is er omtrent de overname van verzekeraar Vivat door Athora en NN al flink wat operationeel werk verzet.

‘Er zijn uitgebreide voorbereidingen getroffen en uitgevoerd op het vlak van integratie en migratie’, stelt Yinhhao Cao, financieel bestuurder van Vivat. Net als beoogd koper Athora verwacht Cao dat de overname in het eerste kwartaal afgerond kan worden. Dat betekent dat er deze maand nog goedkeuring van DNB moet komen voor de transactie. Alle seinen lijken wat dit betreft op groen te staan bij de betrokken partijen.

Zo verbeterde in het afgelopen halfjaar de solvabiliteit van de leventak van Vivat (SRLEV) flink. Eind juni was de solvency II-ratio weggezakt naar 145%, maar per ultimo 2019 is de ratio gestegen naar 163%. Voor een flink deel komt dit door verbeterde sterftecijfers, maar ook door extra herverzekering van het langlevenrisico van de leven- en pensioenportefeuille. Verder maakte Athora bekend extra kapitaal te hebben opgehaald bij investeerders, dat in Vivat kan worden gestoken.

De levendivisie, die na de overname bij Athora blijft, presteerde in het afgelopen jaar wisselend. De zakelijke tak (vooral pensioenregelingen) zag de onderliggende winst flink toenemen door betere beleggingsresultaten, terwijl bij de individuele levenactiviteiten dit resultaat fors daalde vanwege de lage rente en een krimpende portefeuille. Deze krimp zorgde ook voor dalende premie-inkomsten bij de Leven Individueel: -10% naar €767 mln. Bij Zakelijk Leven steeg het premie-inkomen met 4% naar bijna €1,1 mrd, maar wanneer rekening wordt gehouden met een aantal buy-outs in 2018 namen de premies met 14% af. Het premie-inkomen van de ppi van Zwitserleven steeg fors van €98 mln naar €144 mln.

De schadetak, bestemd voor Nationale-Nederlanden, zag het resultaat flink verbeteren van €8 mln naar €45 mln. De combined ratio daalde met ruim vijf procentpunt naar 91,4%. Voor een deel komt de resultaatsverbetering door het effect van de januaristorm in 2018 (15 mln) en door de vrijval van een voorziening voor ‘onverdiende premies’, gerelateerd aan de volmachtportefeuille (10 mln). Verder stelt Vivat dat er continu verbeteringen worden doorgevoerd bij acceptatie en claim management, door onder meer data-analyse. Het premie-inkomen nam met 7% toe naar €789 mln.

GEEN REACTIES