Cas Verhage heeft geen Plan B

De Noordhollandsche van 1816 kiest uitsluitend voor het intermediair en faciliteert geen vergelijkingssites.

"Bijna alle andere schadeverzekeraars distribueren hun verzekeringen via verschillende kanalen. Zijn zij nu zo dom, of…?"

Cas Verhage is spreker op het IIR Congres Schade 2012. Een bijeenkomst die in het teken staat van innovatie en verandering. Welke nieuwe strategie heeft de Noordhollandsche van 1816 in petto? “Die vraag suggereert dat we overwegen een andere weg in te slaan. Daar is geen sprake van. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen op de voet en zien we heel goed welke richting andere verzekeraars inslaan. Uiteraard bespreken wij – in de directie met Lex Verëll en met de Raad van Commissarissen – regelmatig of we onze koers ongewijzigd kunnen handhaven. Het antwoord is dan steeds dat we geen Plan B maken.”

Geen andere distributiemethoden

Verhage ontkent met klem dat zijn maatschappij zich voorbereidt op andere distributiemethoden. “Ik besef dat veel adviseurs met een zekere achterdocht de bewegingen van verzekeraars volgen, zich daarbij afvragend of er misschien met dubbele agenda’s gewerkt wordt. Ik kan met mijn hand op het hart verklaren dat bij ons daarvan geen sprake is. Een verklaring daarvoor kan zijn dat wij geen aandeelhouders hebben die ons daartoe aanzetten.”

Is de Noordhollandsche niet bang binnenkort de aansluiting te verliezen door vast te houden aan haar principes? Algemeen toch wordt gezegd dat het intermediaire distributiekanaal zo duur is dat het niet op prijs kan concurreren tegen directe verzekeraars en internetaanbieders?

“Wat de eindprijs betreft doen we met de laagste mee als we dat kunnen, maar lang niet altijd. We hebben geen autobrief van DNB ontvangen”, lacht hij, doelend op verzekeraars die volgens de toezichthouder een onverantwoord lage premie berekenen. “Deze maatschappijen moeten hun premie met soms 15 à 17% verhogen. Wij volgen slechts de inflatie en alleen in die gevallen waar dat nodig is. Daardoor worden wij ten opzichte van de concurrentie relatief goedkoper. Trouwens, ook bij particuliere schadeverzekeringen is de prijs niet de enig bepalende rol. Er zijn wel degelijk verschillen in de voorwaarden en in de afhandeling van schades.”

Dat is ook zo, maar de vraag is of de consument dat zo ervaart. “Hier ligt primair een taak voor de adviseurs”, reageert Verhage.

Distributie via intermediair duur? Dat is een fabel

Dat distributie via het intermediair ‘duur’ is, verwijst Verhage naar het rijk der fabelen. “De kosten worden voor een belangrijk deel bepaald door de procesvoering. De Noordhollandsche is al in een heel vroeg stadium begonnen met alles te automatiseren. Wij verstrekken al jarenlang een digitale polis in de vorm van een creditcard, waar ook alle gegevens van de adviseur op staan. Niet alleen handig voor de klant, maar ook heel belangrijk voor de adviseur: zijn pasje bevindt zich naast de creditcard in de binnenzak van zijn relatie. Als je ziet hoe groot onze postkamer was toen ik twaalf jaar geleden hier kwam”, gaat Verhage verder, en kijkt hoe die nu gedecimeerd is, dan word je direct duidelijk waar onze kostenbesparing zit.

Wij faciliteren geen vergelijkingssites

Adviseurs bepalen zelf de premiehoogte. “Wij hebben heel goed in beeld wat de risicopremie moet zijn, maar verder heeft de intermediair een grote vrijheid in het bepalen van de eindprijs. Daarom werken wij met een geselecteerde groep intermediairs die deze verantwoordelijkheid kan dragen en bereid is alle particuliere schadeproducten van een klant bij ons onder te brengen.”

Hoe breng je zo’n prijsstelling onder bij de vergelijkingssites? “Niet”, luidt het even korte als duidelijke antwoord van Cas Verhage. “Wij faciliteren de vergelijkingssites niet en Independer en andere sites hebben geen aanstelling van ons. Zij krijgen van ons niet het materiaal dat wij onze adviseurs geven. Al onze polissen zijn maatwerk, waarvoor we geen vaste prijs afgeven. De bezoekers van vergelijkingsites kijken dus naar veel te hoge premies.”

Het volledige interview is te lezen in het pdf-vakblad Branche in Beweging.

Download Branche in Beweging

in hoge resolutie (8,8 mb)

in lage resolutie (1,3 mb)

GEEN REACTIES