Blok krijgt restschuldgegevens eigen woning niet boven water

De gemiddelde restschuld bedraagt bij de banken 60.000 en bij NHG 40.000 euro. Maar om hoeveel gezinnen het gaat blijft gokken.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Blok een’nulmeting’ gehouden met betrekking tot de bestaande restschulden eigen woning. Van een werkelijke meting is nauwelijks sprake. De NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) stelt namelijk alleen cijfers te kunnen verstrekken die uitsluitend betrekking hebben op mensen met een restschuld die niet is afgelost of meegefinancierd.

De NVB heeft het over 3.700 gevallen met een gemiddelde restschuld van € 60.000. Het werkelijke aantal is ongetwijfeld stukken hoger. In deze cijfers zijn namelijk niet begrepen de restschulden die meegefinancierd zijn in een nieuwe hypotheek of die op andere wijze zijn afgelost. Evenmin zijn de mensen meegeteld voor wie de restschuld door de Nationale Hypotheek Garantie is overgenomen.

De NHG heeft na gedwongen verkoop van 3576 gezinnen een claim ontvangen. Het gemiddelde gedeclareerde verliesbedrag kwam uit op € 43.577.

Ondanks alle beperkingen schrijft Blok: “Bovenstaande cijfers van de NVB en het WEW kunnen – onder verwijzing naar de genoemde kanttekeningen bij de cijfers – gezien worden als een nulmeting van de feitelijke restschuldomvang. Ik ben voornemens u begin 2014 een actualisatie van deze gegevens te doen toekomen.”

De vraag over de werkelijke restschuldomvang is hiermee niet beantwoord. Het moet de NVB ongetwijfeld na enige moeite kunnen lukken om meer realistische cijfers boven water te krijgen.

GEEN REACTIES