Bankierseed voor alle medewerkers is symboolpolitiek

FNV Finance vindt de voorgestelde maatregel om alle medewerkers in de financiële sector een eed of belofte te laten afleggen te ver gaan.

In het consultatiedocument Bgfo wordt voorgesteld om het afleggen van een moreel-ethische verklaring verplicht te stellen voor alle medewerkers in de finsnciële sector. “De voorgestelde maatregel gaat heel ver”, aldus de reactie van FNV Finance. “Of het nu gaat om de huidige medewerker, de toekomstige, met een vast dienstverband of als inleenkracht. Iedereen zou eraan moeten voldoen. FNV Finance wijst deze verplichting af. Zij vindt het symboolpolitiek.”

FNV Finance beargumenteert:

“De DNB stelt zeer hoge eisen aan het beloningsbeleid. De beloning van financiële medewerkers mag geen persvers gedrag opleveren. Dus geen beloning koppelen aan omzet. De AFM stelt hoge eisen aan de bescherming van de klant. Die moet -zelfs tegen de zin van de klant- worden beschermd. Alle handelingen van financiële medewerkers moeten worden vastgelegd om naderhand te kunnen controleren of de medewerker juist heeft gehandeld. Optimale transparantie van de sector is in zicht. En dan nu ook nog eens een Moreel-Ethische Verklaring eisen?”

FNV Finance vindt het te ver gaan om gewone medewerkers in financiële instellingen gelijk te stellen met ambtenaren, artsen en accountants.
“Het is een prima zaak, dat de moreel-ethische verklaring wordt geëist voor de beleidsbepalers in het kader van de Code Banken, zoals die nu op vrijwillige basis geldt. Die beleidsbepalers bepalen namelijk ook de doelstellingen van de instellingen, waaraan de gewone medewerkers moeten voldoen.

Laten zij er dan ook verantwoordelijk voor zijn, dat de medewerkers die gestelde doelen op een verantwoorde wijze kunnen bereiken. En er voldoende tijd voor krijgen om dat te doen, zonder dat ze er ziek van worden.

Daarnaast levert een dergelijke wetgeving nog meer bureaucratie op. Het gaat veel geld kosten en het resultaat is – op zijn minst- twijfelachtig. Zet dan maar liever in op een goede naleving van de maatregelen die DNB en AFM organiseren.”

Zie ook: Alle personen in financiële sector moeten eed/belofte afleggen

en

Concept-Bgfo 2013 bevat ingrijpende wijzigingen

GEEN REACTIES