Banken hebben nog voldoende buffers om coronacrisis op te vangen

Banken hebben nog voldoende buffers om coronacrisis op te vangen
© Pixabay

Nederlandse banken hebben voorafgaand aan de coronacrisis voldoende buffers opgebouwd om mogelijke kredietverliezen op bedrijfsleningen op te vangen, zegt het Centraal Planbureau. Dit komt doordat banken een relatief beperkte blootstelling hebben aan de sectoren die nu het sterkste geraakt worden door corona. Maar indien de crisis breder om zich heen slaat en ook andere sectoren raakt, dan kan de kapitaalpositie van banken onder druk komen te staan.

Het aantal faillissementen ten gevolge van de coronacrisis is tot nu toe beperkt gebleven, zegt het CPB in de publicatie ‘De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken’. Ondanks de sterke recessie blijft een toename van faillissementen op korte termijn uit – waarschijnlijk door de uitgebreide steunpakketten van de overheid en door vertraagde uitspraken door rechtbanken.

Voorspelmodel
Het CPB ontwikkelde een voorspelmodel voor faillissementsrisico’s ten gevolge van de coronacrisis. Volgens dit model zal het aantal bedrijven dat in 2020-2021 financiële problemen ondervindt of zelfs failliet gaat ten gevolge van de pandemie, stijgen. Het gaat dan vooral om bedrijven in de horeca, cultuur, sport en recreatie. Banken hebben echter een relatief beperkte blootstelling aan deze sectoren: er staan relatief weinig leningen in uit. De sectoren waar het grootste aandeel wanbetalingen kan ontstaan, dragen dus relatief weinig bij aan het potentiële kernkapitaalverlies bij banken.

Een aanzienlijk deel van de kredietverliezen van banken wordt gedreven door blootstelling aan de landbouw, de handel en de industrie. In deze sectoren wordt ook een toename aan faillissementen verwacht, maar beperkter.

Uitgaande van een scenario met zes maanden omzetverlies, ziet het CPB een ‘milde’ toename in de gemiddelde faillissementen en solvabiliteitsproblemen onder Nederlandse bedrijven. De problemen worden voor een groot deel gedreven door de steunmaatregelen van de overheid. De Nederlandse bankensector heeft mede daardoor voldoende buffers om kredietverliezen in een scenario met omzetschokken gedurende zes maanden aan te kunnen.

Wanneer we uitgaan van een zwaar scenario (twaalf maanden omzetschokken), dan kan de gemiddelde kernkapitaalratio van banken dalen, naar schatting van 16 tot 9 procent. Met deze daling blijft het kernvermogen van banken nog wel boven het vereiste minimum, maar wordt wel ingeteerd op de vereiste buffers.

Bron: CPB

GEEN REACTIES