Allianz waarschuwt bestuurders voor toenemende risico’s aansprakelijkheid

Allianz waarschuwt bestuurders voor aansprakelijkheidsrisico's
© Px

Bestuurders en directies hebben het in deze tijd niet makkelijk. Volgens Allianz Global Corporate Specialty (AGCS) blijft het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico jaarlijks toenemen. Voeg daarbij de toenemende claimcultuur en het is duidelijk dat bestuurders een steeds groter risico lopen om aansprakelijk gesteld te worden. Dit kan resulteren in kostbare onderzoeken, langlopende civiele procedures of zelfs strafrechtelijke vervolging. Dit meldt AGCZ in de D&O Insurance insights: Management Liability Today.

Bestuurders zouden zich vooral zorgen moeten maken over aansprakelijkheid rondom cyberaanvallen en dataprivacy. Daarnaast moeten ze beducht zijn voor reputatieschade vanwege milieuvervuiling, klimaatverandering en moderne slavernij.

De voornaamste oorzaak van D&O-claims is het niet naleven van voorschriften en wetten, aldus AGCS. Daarna komen nalatigheid, wanbeleid of gebrek aan controle. De schade van een D&O-claim is gemiddeld € 1 mln, maar kan bij grote corporate aansprakelijkheidszaken ook oplopen tot honderden miljoenen euro’s.

Daarbij komt dat het aantal processen tegen bedrijven en hun bestuurders toeneemt, concludeert AGCS. Vooral in de VS, maar ook in veel Aziatische landen zoals Japan, Hong Kong, Thailand en Singapore komt een claimcultuur op. Ook in Duitsland is er een toename van het aantal claims. En in Nederland komt wet- en regelgeving op die dit soort claims verder stimuleren.

De risicoafdeling van een onderneming moet al deze onderwerpen op de radar hebben, en proberen procedures adequaat aan te pakken of te voorkomen. Dat is waarschijnlijk de enige bescherming die een onderneming zichzelf kan bieden, waarschuwt AGCS.

(Allianz Global Corporate Specialty (AGCS))

 

GEEN REACTIES