AFM: schadeverzekeraars moeten klantbelang centraal zetten

'Intermediair moet zich specialiseren'

Toezichthouder AFM zal bij schadeverzekeraars aanpassingen afdwingen wanneer zij bij (het aanpassen van) de polisvoorwaarden het klantbelang niet centraal stellen.

Dat schrijft de AFM in de toezichtsagenda 2019. De blik op schadeverzekeraars is onderdeel van een van de zeven speerpunten dit jaar: aanpak van niet-passende financiële producten. De AFM motiveert de stap als volgt: “Als verzekeraars, mede als gevolg van druk op de marges, bij het aanpassen van de polisvoorwaarden of het uitkeringsgedrag van schadeverzekeringen het klantbelang niet voldoende meewegen, kan dit een negatieve impact hebben op veel consumenten. Dit kan leiden tot voorzienbare teleurstellingen. Als gevolg hiervan kan het vertrouwen in de verzekeringssector dalen.”

Daarnaast neemt de AFM bij dit speerpunt beleggingsproducten voor particulieren onder de loep. Niet alle beleggingsproducten zijn volgens de toezichthouder passend voor consumenten. “Naarmate een product complexer is en de kosten minder duidelijk zijn, groeit het risico op verlies en neemt de geschiktheid van het product voor een groot aantal consumenten af.” De AFM gaat daarom dit jaar minimaal twee soorten beleggingsproducten onderzoeken. Als de producten schadelijk blijken voor consumenten, kiest de AFM passende interventies. Een productverbod behoort tot de mogelijkheden. Verder doet de AFM onderzoek naar het productontwikkelingsproces bij beleggingsproducten, waar tevens gekeken wordt naar de distributiestrategie (zoals online beslisomgevingen). Extra aandacht bij beleggen krijgen de zogeheten ETF’s (Exchange Traded Funds).

Een ander aandachtspunt betreft de aflossingsvrije hypotheken. De AFM spoort hypotheekaanbieders aan om consumenten met een aflossingsvrije hypotheek actie te laten ondernemen om financiële problemen in de toekomst te voorkomen. Als klanten niet op tijd in beweging komen, hebben zij mogelijk onvoldoende mogelijkheden om de hypotheek te herfinancieren en lopen zij het risico op een restschuld op het moment dat zij hun woning (moeten) verkopen, stelt de toezichthouder.

Interessant is verder dat de AFM gaat kijken naar robo-advies bij hypotheken, pensioenproducten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het gaat dan om de wettelijke eisen voor zorgplicht en advies. De AFM gaat verder dit jaar normen ontwikkelen waaraan de inrichting van de kennis- en ervaringstoets bij impactvolle financiële producten, zoals hypotheken, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, moet voldoen.

 

GEEN REACTIES