AFM komt met leidraad Wet verbeterde premieregeling

AFM komt met vermeterde premieregeling
© Px

Toezichthouder AFM heeft een leidraad uitgevaardigd voor de Wet verbeterde premieregeling. De leidraad geeft antwoord op vragen en gaat in op enkele risico’s die de AFM ziet. De nieuwe pensioenovereenkomsten moeten wat de toezichthouder betreft kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn en blijvend aansluiten bij doelgroep.

Op 1 september 2016 trad de ‘Wet verbeterde premieregeling’ (Wvp) in werking, waarbij de keuzemogelijkheid ontstaat tussen een vastgestelde of een variabele pensioenuitkering. De AFM ziet de mogelijkheid om bij premieovereenkomsten een variabele uitkering aan te bieden als een positieve toevoeging aan het Nederlandse pensioenstelsel, maar constateert wel dat door de invoering van variabele uitkeringen de complexiteit van de pensioenregeling toeneemt.

‘Effectieve en activerende informatie’

De toezichthouder: “Uit gedragswetenschappelijk onderzoek weten we dat consumenten grote moeite hebben met het begrijpen van risico’s en dus ook met het maken van keuzes waarbij zij een afweging moet maken tussen risico’s en opbrengsten. Het is daarom van belang om de deelnemer te begeleiden bij het maken van een keuze door het faciliteren van een goede keuzearchitectuur en het verstrekken van effectieve en activerende informatie.”

Waarborgen bij premieovereenkomsten

De Wvp stelt nieuwe eisen aan premieovereenkomsten. De AFM roept pensioenuitvoerders en -waar relevant- sociale partners op bij het aanpassen van bestaande dan wel ontwerpen van nieuwe premieovereenkomsten waarborgen in acht te nemen. In de leidraad licht de toezichthouder er vijf toe:premieovereenkomsten zijn kostenefficiënt, nuttig, veilig, begrijpelijk en sluiten blijvend aan bij de doelgroep. Dit moet ertoe leiden dat pensioenproducten zo worden ontwikkeld dat op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de deelnemer.

Voorkomen van voorzienbare teleurstellingen

De leidraad is vooral bedoeld voor pensioenverzekeraars, premiepensioeninstellingen, pensioenfondsen en sociale partners. Voor deze partijen ziet de AFM “een rol om voorzienbare teleurstellingen bij deelnemers te voorkomen”. Met de publicatie van de ‘Leidraad Wet verbeterde premieregeling’ wordt het in 2007 gepubliceerde ‘Visiedocument open norm zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid’ ingetrokken.
(AFM)

GEEN REACTIES