Aegon migreert beheer levenportefeuille naar IBM’s Open Insurance Platform

Aegon ziet operationeel resultaat in eerste kwartaal stijgen met 20 procent

IBM Services neemt het beheer over van 800.000 levensverzekeringspolissen van Aegon. De overeenkomst moet bijdragen aan verdere digitalisering van het beheer en waarborging van de klantenservice. IBM zal de portefeuille beheren totdat de laatste polis afloopt in 2066. Voor de Leven-medewerkers van Aegon in Leeuwarden betekent dit dat zij in dienst treden bij IBM.

Aegon is inmiddels gestopt met het afsluiten van nieuwe levensverzekeringspolissen. De individuele polissen van de closed book-portefeuille worden gemigreerd naar IBM’s Open Insurance Platform. Het gehele proces, van klantenservice tot financiële afhandeling, wordt gehost op IBM public cloud. Hiermee streeft Aegon Nederland ernaar de polisadministratie te moderniseren en de continuïteit van de klantenservice te waarborgen voor de lange termijn. Door de uitbesteding vermindert Aegon de beheerkosten per polis voor de complete resterende duur hiervan. Het IBM Open Insurance Platform verzekert de voortgang van het beheer van de ‘closed books’-polissen tegen een vaste lage prijs.

Aegon is de eerste Nederlandse verzekeraar die van het IBM Open Insurance Platform gebruikmaakt. Het platform is gebaseerd op het msg.Life verzekeringssysteem. Het zal ook beschikbaar worden gesteld voor andere Nederlandse verzekeraars en zal dan dezelfde functies bevatten, waaronder service-based-pricing, veiligheid en schaalbaarheid van IBM Security, en toegang tot API’s van IBM en gelieerde externe partijen. Met IBM’s public cloud als basis van IBM Open Insurance Platform blijven verzekeraars aan de benodigde regelgeving en veiligheidsnormen voldoen.

Bron: Aegon

GEEN REACTIES