Aegon heeft last van economische tegenwind

Toezicht op Aegon-groep verhuist naar Bermuda

Aegon Group boekt over het afgelopen kwartaal een nettoverlies van € 206 miljoen. Dit is vooral te wijten aan het afdekken van renterisico’s in de VS. Het bedrijfsresultaat bedroeg € 429 miljoen, dat betekent een daling van 11% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.

De voordelen van kostenbesparingen, groei-initiatieven en een verbetering van de schadetak in de VS blijken in het afgelopen kwartaal meer dan tenietgedaan door lagere inkomsten als gevolg van ongunstige markten. Onder andere de vergoedingen voor het uitzetten van nieuwe hypotheken liepen terug.

De kapitaalratio’s van alle drie de hoofdonderdelen van het bedrijf blijven wel boven hun respectieve operationele niveaus. De Solvency II-ratio van de groep bedraagt ​​212%.

Verminderde investeringsbereidheid

Daarnaast kampt het bedrijf met een verminderde investeringsbereidheid van klanten. Daardoor staan o.a. het asset management, de Britse retail-activiteiten en het Amerikaanse beleggingsfondsplatform onder druk.

Aegon onderneemt nu actie om de gevoeligheid van zijn Amerikaanse variabele annuïteitenportefeuille voor de aandelenmarkten te verminderen en de voorspelbaarheid van vrije kasstromen verder te vergroten.

Door uitgekeerde dividenden à € 273 miljoen en een tweede tranche à 100 miljoen van eerder aangekondigde inkoop van eigen aandelen (van in totaal € 300 miljoen) daalde ook het kapitaal in de holding.

Pensioenactiviteiten

De pensioenactiviteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk rapporteerden wel allemaal een groei van de netto-inleg. Dit is een resultaat van de goed draaiende arbeidsmarkt, waardoor meer werkgevers pensioenverzekeringen afsloten. De verkoop van levensverzekeringen steeg ook, met 24% in de Verenigde Staten en met 16% in de groeimarkten van Aegon, mede dankzij de verbeterde distributiemogelijkheden.

Strategie versnellen

Recent was Aegon in het nieuws doordat het de Nederlandse pensioen-, levens- en schadeverzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten onderbrengt bij A.S.R. Topman Lard Friese noemt deze stap cruciaal voor de transformatie van het bedrijf. “Dit stelt Aegon in staat zijn strategie te versnellen en is ook een belangrijke stap in onze ambitie om leider te worden in de door ons gekozen markten.” Vorig jaar besloot Friese het aantal markten waarop Aegon actief is terug te brengen tot zes: de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en de groeimarkten Spanje, Brazilië en China. Activiteiten in andere landen worden of zijn al verkocht.

Aegon Nederland

Het bedrijfsresultaat van Aegon in Nederland daalde eveneens ten opzichte van het derde kwartaal 2021, met € 5 miljoen tot € 185 miljoen. Het resultaat van onderdeel Leven daalde in het derde kwartaal met 8% tot € 117 miljoen. Belangrijkste oorzaak zijn ook hier lagere beleggingsopbrengsten. Het aantal verkochte nieuwe levensverzekeringen nam af, met 12% tot € 18 miljoen als gevolg van een lagere productie van direct ingaande lijfrentes.

Het resultaat van de tak Hypotheken daalde met € 1 miljoen tot € 16 miljoen. Het bedrag aan geadministreerde hypotheken steeg tot € 62,3 miljard, een stijging van 5% ten opzichte van het einde van het derde kwartaal van 2021.

Aegon Bank realiseerde wel een groei van 6%, tot € 31 miljoen. Dit is vooral te danken aan een toenemend aantal klanten bij Knab en aan kostenbesparingen. Het schaderesultaat bleef stabiel. De nieuwe premieproductie voor ongevallen en ziektekosten daalde met € 1 miljoen, terwijl de nieuwe premieproductie voor schadeverzekeringen steeg met € 2 miljoen, vooral door prijsstijgingen.

Bron: Aegon

 

 

GEEN REACTIES