Adviseurs kunnen weer zwoegen op marktmonitor AFM

'Intermediair moet zich specialiseren'

Vanaf komende maand kunnen adviseurs en bemiddelaars voor hypotheken en verzekeringen weer aan de bak om de zogeheten Marktmonitor van de AFM in te vullen.

Deelname aan dit onderzoek is verplicht. Het onderzoek loopt al een paar jaar en is bedoeld als input voor het risicogestuurde toezicht van de AFM. In totaal zijn er ongeveer 7.500 partijen die de vragenlijst moeten invullen. Zij worden verdeeld in 3 groepen. De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 26 maart de vragenlijst invullen. Groep 2 kan dit vanaf 9 april doen en groep 3 vanaf 16 april. Voor het invullen van de vragenlijst krijgen alle groepen 5 weken de tijd. In de aankondigingsbrief, die uiterlijk begin maart wordt verzonden, kunnen adviseurs lezen in welke groep hun kantoor is ingedeeld.

Onderwerpen
In het onderzoek (als voorbeeld hierbij de marktmonitor-vragenlijst-2017) moeten deelnemers zeer gedetailleerd informatie geven over hun bedrijfsvoering. In de vragen wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen:
– Typering en bedieningsconcept van de onderneming
– Medewerkers, freelancers en uitzendkrachten en het beloningsbeleid (inclusief de uitvraag maatstaf bijdrage toezichtkosten 2017)
– Samenwerkingsverbanden en overnames van (klant)portefeuilles
– De (klant)portefeuille en het verdienmodel
– De financiële situatie van de onderneming

Beloning
Ten aanzien van de beloning kijkt de AFM onder meer naar de variabele beloning. Een variabele beloning van boven de 20% van het vaste jaarsalaris is, op een aantal uitzonderingen na, niet langer toegestaan door de introductie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in februari 2015. Uit de Marktmonitor Adviseurs en Bemiddelaars 2017 (MMAB 2017) bleek dat 21 vergunninghouders niet (volledig) voldeden aan deze regels. Nader onderzoek van de AFM leerde echter dat het beloningsbeleid van 15 vergunninghouders wel voldeed of inmiddels voldoet. Hier was bijvoorbeeld (een deel van) de beloning van de eigenaar ten onrechte als variabele beloning meegenomen of was het variabele deel van de beloning niet gerelateerd aan de totale (vaste) loonsom van de onderneming. Daarnaast was er een aantal vergunninghouders die het beloningsbeleid in de tussentijd zelf al had aangepast. Bij 6 vergunninghouders is het beloningsbeleid op verzoek van de AFM aangepast. In die gevallen was er sprake van samenwerking met een of meer freelancers. Door de hoge variabele beloning van de freelancer(s) kwam het percentage variabele beloning op ondernemingsniveau boven de 20% van de totale loonsom.

GEEN REACTIES