Abojagers vormen ernstig gevaar voor imago adviseur

Iemand een abonnement aansmeren voor het beheer van een premievrije polis die € 174 uitkeert; een praktijkgeval waar VARA Kassa aandacht aan schonk.

Er is dit jaar weinig veranderd in de manier waarop sommige financieel adviseurs hun klanten min of meer dwingen een serviceabonnement bij hen af te sluiten. In januari verweet TROS Radar deze adviseurs, dat zij de klant via een abonnement dubbel laten betalen.

Een maand later publiceerde de AFM haar visie op serviceabonnementen, inclusief een Nazorgschema. In een uitgebreid artikel legde de toezichthouder de spelregels nog eens haarfijn uit.

Al eerder, in november 2012, waarschuwde Arno Dolders dat intermediairs die het onderhoudsabonnement louter gaan gebruiken als melkkoe, genadeloos zullen worden afgestraft.

Nu, een jaar later, blijkt dat de abonnementenpraktijk de ergste nachtmerries van de integer werkende adviseurs nog overtreft. Zo vraagt advieskantoor FDMN (Financiële Diensten Midden Nederland) € 60 voor een ‘no service-abonnement’ (excl. € 25 administratiekosten) om een oude premievrije uitvaartpolis (indertijd afgesloten bij de Oude Haagsche) te ‘beheren’. De polis betaalt bij overlijden het kapitaal van € 174 uit. In dit geval betekent ‘no service’ dat de intermediair geen actieve handelingen hoeft te verrichten. Het gaat kennelijk om een vorm van bewaarloon.

Uit andere verhalen in de Kassa-uitzending blijkt dat dit geval niet op zichzelf staat. Ook werd duidelijk dat zelfs abonnementen worden aangesmeerd voor posten die vallen onder eerbiedigende werking van het provisieverbod. Posten dus waarvoor de bemiddelaar nog steeds doorlopende provisie ontvangt.

Ook werd een casus behandeld dat betrekking heeft schadeverzekeringen. Hierbij bleef onderbelicht dat de provisie op individuele verzekeringen te laag is om daaruit ten volle de dienstverlening te kunnen bekostigen waar de klant graag aanspraak op maakt.

Michiel Denkers, Hoofd toezicht van de AFM, zat tijdens de uitzending aan tafel. Waar nodig bracht hij nuances aan tegen de aanvallen op het intermediair.

“Van de 8500 advieskantoren handelt de overgrote meerderheid heel netjes en deze mensen horen net als wij deze verhalen hoofdschuddend aan.”

Ook herinnerde hij eraan dat een serviceabonnement een goede keuze kan zijn voor een consument. “Een adviseur kan de klant helpen het beste product te kiezen, niet alleen qua prijs maar ook voor wat betreft de voorwaarden die het best bij hem passen.” En: “Bij schade kan een adviseur een helpende hand bieden. Een consument is niet per se beter af als hijzelf alles regelt (de mening van 86% van de mensen op het ‘tweede scherm’ van Kassa).”

Denkers herhaalde het standpunt dat de AFM altijd heeft ingenomen: Een serviceabonnement kan een goede functie hebben, maar wel moet kraakhelder zijn dat de consument vrij is in zijn keuze en ook welk bedrag hij moet betalen en welke dienstverlening daar precies tegenover staat. Verder moet het bedrag in verhouding staan tot de werkzaamheden die daarvoor verricht worden. En ook moet bij producten waarvoor provisie is ontvangen (of nog steeds provisie wordt ontvangen) duidelijk gemaakt worden welke nazorg aan die provisie is verbonden en welke werkzaamheden buiten die nazorg tegenover het abonnement staan.

De Kassa-uitzending maakte opnieuw duidelijk dat niet alleen AFM maar ook de branche zelf er goed aan doet om de abojagers genadeloos af te straffen. Elke keer als dat de media moeten doen, betekent dat opnieuw een deuk in het imago van de beroepsgroep als geheel.

Hoe werken serviceabonnementen?’ in de Kassa-uitzending van 7 december.

GEEN REACTIES