Aantal PE-examens trekt weer langzaam aan

copyright Pixabay

Na een heel stil tweede kwartaal, zijn in de afgelopen drie maanden weer wat meer PE-examens afgelegd. Schadeverzekeringen Zakelijk trekt de kar.

Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde CDFD-statistieken. De aantallen liggen overigens nog ver beneden die van 2016, waarbij moet worden aangetekend dat er toen een ware run op PE-examens was. Dit betrof de overgangstermijn die nog kon worden benut om PE-certificaten te halen, om zo te voorkomen dat de Wft-vergunning zou worden ingetrokken.

Opleving
Veel werknemers bij advieskantoren, verzekeraars en banken hadden blijkbaar hun buik even vol van de PE-examens, getuige de zeer lage examenaantallen. In april deden slechts 171 kandidaten examen, in mei 455 en in juni was alweer een kleine opleving te zien naar 1.117 examens. Deze opleving zette zich in het derde kwartaal verder door. In juli kwam het aantal uit op 1.405, in augustus op 1.160, terwijl september tot nu toe voor 2017 de ‘topmaand’ is met 1.896 examens.

Schade Zakelijk
Bijna een derde van de in 2017 afgelegde PE-examens betrof Schade Zakelijk. Dit is in termen van slagingspercentages meteen ook de best presterende categorie met maar liefst 93% geslaagden. Vergeleken met afgelopen jaar is dit een uitzonderlijk hoog cijfer. In 2016 lag dit met 68,3% beduidend lager.

Consumptief Krediet
Een zelfde patroon is waar te nemen bij andere PE-modules, zoals bij de module PE-Consumptief Krediet, in aantallen afgelegde examens de tweede categorie. Ook hier ligt het slagingspercentage in 2017 veel hoger (89,6%) dan vorig jaar (56,2%). Daarnaast werpt de schaduw van het verdwijnen van de Consumptief Krediet-module zich vooruit (deze wordt ondergebracht bij de module Hypothecair Krediet). Het aantal afgelegde examens was dit jaar (nog zonder vierde kwartaal) al bijna net zo hoog als geheel 2016 dat door de overgangstermijn een druk jaar was.

GEEN REACTIES