Memories: Verdienmodel (Eén voor de prijs van 10)

Doorgaans worden bij verzekeraar Lloyd’s contracten afgesloten op initiatief van een makelaar of van een gevolmachtigde agent.

Eén keer – in 1996 – is het mij overkomen dat Lloyd’s Underwriters mij verzochten om in Nederland te bemiddelen bij het verzorgen van een verzekering die in Engeland al met veel succes werd aangeboden door Telecom Provider UniqueAir.

UNIQUE AIR 
De Nederlandse tak van deze firma nam meteen contact op en verzocht ons om de reeds bij Lloyd’s afgesloten verzekering van mobieltjes via mijn Lloyd’s-licentie ook in Nederland aan te bieden.
Het ging hier volgens hen om een vrij eenvoudige dienstverlening:
Wekelijks meldt Unique Air hoeveel nieuwe klanten zich hebben aangemeld.
Wij moeten vervolgens een polis afgeven met naam, adres en het serienummer van het mobieltje.
De polis gaat in op het moment van aanmelding. Alhoewel UniqueAir niet de verzekeringsnemer is, moet de verzekering beginnen en ten einde komen bij afmelding door UniqueAir.
Per jaar mogen wij de klanten een premie in rekening brengen van € 15,=. Verschuldigd in 12 termijnen van 1,25.
Onze beloning is € 1,50 per jaar ofwel 10 %.
Ik had bij het project geen goed gevoel, dus wilde ik meer weten over het product waarvoor wij de verantwoordelijkheid zouden moeten nemen.
En dan wordt het volgende mij duidelijk:

1) Mensen sluiten een mobiel abonnement af bij UniqueAir en zij kopen een mobieltje ter
waarde van gemiddeld 600 euro.
2) Mobieltjes kunnen beschadigen, verdrinken of gestolen worden, dus Unique Air
richt zich mede op het aanbieden van een adequaat verzekeringsproduct.
3) De klanten kunnen kiezen uit een drietal verzekeringsproducten:
BUDGETCLASS
Dit verzekeringsproduct dekt schade aan uw mobieltje binnen Nederland
Bij schade ontvangt u binnen 24 uur een vervangend exemplaar. Kan uw mobieltje
niet gerepareerd worden, dan mag u het vervangende exemplaar behouden.
ECONOMY CLASS
Dit verzekeringsproduct dekt in heel Nederland niet alleen schade aan uw mobieltje,
maar ook diefstal, vermissing of te water geraken.
BUSINESS CLASS
Dit verzekeringsproduct is identiek aan ECONOMY CLASS, maar dan met Europadekking.
4) Schade melden aan Unique Air, die tevens de hele schadeafhandeling voor haar rekening
neemt.

Met andere woorden : Na afgifte van de polissen, bleek voor de gevolmachtigde agent nauwelijks of geen werk aan de winkel te zijn.
Aangezien onze betrokkenheid bij de individuele verzekeringsovereenkomsten wel bleek uit het feit dat polissen waren voorzien van ons logo en adres, vond ik het toch wel zinvol om te controleren of de door UniqueAir aangeleverde Engelstalige polisvoorwaarden de toets der kritiek konden doorstaan. Een Nederlandstalige versie was hoe dan ook noodzakelijk.
Mij bleek dat de polisvoorwaarden in verzekeringstechnische zin niet professioneel waren.

Dus heb ik nieuwe set voorwaarden gemaakt.
UniqueAir was blij met deze aanpak en ging akkoord.
Lloyd’s Underwriters ook blij.

De eerste klanten
Meteen kwam een stroom van aanmeldingen binnen en wij gingen ons voorbereiden op de afgifte van polissen. Dezelfde dag troffen wij in de dagbladen paginagrote advertenties aan, waarin de verzekeringsproducten BudgetClass, EconomyClass en BusinessClass werden aanbevolen bij het afsluiten van een mobiel abonnement.
De verschuldigde premies waren echter tien tot 20 keer keer zo hoog als die welke wij in rekening mochten brengen. En er werd niet vermeld dat over die premie ook assurantiebelasting verschuldigd was.

GEEN ASSURANTIEBELASTING
UniqueAir vanzelfsprekend om opheldering gevraagd. Dat zij de verzekeringspremies niet mogen verhogen ten eigen bate. Dat er over verzekeringspremie assurantiebelasting verschuldigd was, hadden zij over het hoofd gezien. En met betrekking tot het feit dat de door hen berekende premies een veelvoud waren van de aan verzekeraars verschuldigde bedragen, verklaarden zij met de mededeling dat het verschil betrekking had op hun verdienmodel.
Het saldo was dus voor hen inkomen dat rechtstreeks in het bedrijfsresultaat zou worden geboekt.

VERZEKERINGSFRAUDE
Niet alleen verzekeraars werden hier bij de neus genomen, maar ook de klanten!
En last but not least : de Inspectie der Directe Belastingen werd hier een oor aangenaaid.
Mijn mededeling dat hier sprake was van verzekeringsfraude, werd niet op prijs gesteld en dus kwam er een abrupt einde aan onze relatie met UniqueAir.

Megawinst
Maar wees gerust, binnen een week bleek een collega makelaar te Amsterdam wel bereid te zijn om Unique Air te faciliteren om haar duistere zaakjes te blijven doen.
Zij wist maar liefst 291.000 klanten een polis te verkopen. Een megawinst werd geboekt.

UniqueAir werd in 1999 overgenomen door Vodaphone.
Voor 51 miljoen pond verkocht autoOnderdelen handelaar UniPart haar aandelen UniqueAir Cellphones aan Vodaphone. 51 miljoen pond ofwel F. 127 miljoen zo in the pocket !

Het was niet de eerste en zeker niet de laatste keer dat ik geconfronteerd werd met lieden die onder de noemer van verzekeringsbeloften een ongekend verdienmodel toepassen. Tien keer de prijs rekenen en het resultaat dan ook nog verkopen aan een grotere concurrent. Winst op aandelen is fiscaal onbelast en over de verzekeringspremie is vast nooit assurantiebelasting afgedragen. Om nog maar te zwijgen over de vennootschapsbelasting die natuurlijk nooit is geïnd.

Wat ben ik toch een kluns!
Ik had indertijd natuurlijk meteen wat aandelen UniqueAir moeten kopen voordat het verdienmodel de jaarwinst zou doen exploderen.

Maar deze bed-weter moest weer zo nodig het slimme spelletje bederven!

Net als die keer toen bemiddelaar Dirk Scheringa (Link) iets vergelijkbaars had bedacht.
Maar dat is weer een heel ander verhaal.

D
Meer van zulke verhalen treft u aan op de pagina : Memories

 

GEEN REACTIES