Surprise ! : Premie Rutte en de afschaffing van de Dividendbelasting

Zie ook Abn-amro-en-rabobank-mogelijk-betrokken-bij-dividendstrippen

De afgelopen maanden heeft Premier Rutte vergeefs getracht om de dividendbelasting af te schaffen.

De Premier heeft zich daarbij echter niet of nauwelijks uitgelaten over zijn motivaties. Unilever maakte op enig moment bekend dat men van plan is om de hoofdvestiging in Engeland te sluiten zodat alleen de Nederlandse hoofdvestiging zal worden gehandhaafd.

Dividendbelasting is men verschuldigd zodra een onderneming dividend uitkeert.
Deze belasting wordt ingehouden op het rendement dat wordt uitgekeerd.
Nederlandse aandeelhouders verrekenen deze belasting met hun inkomstenbelasting, dus in de praktijk vormt alleen de namens de buitenlandse investeerders afgedragen belasting
een bron van inkomsten voor de Nederlandse staat.

Fraude van 55 miljard euro.
Dankzij gedegen Journalistiek onderzoek is vastgesteld dat een aantal banken en beleggingsinstanties zich schuldig heeft gemaakt aan fraude bij het terugvorderen van
dividendbelasting. Het AD (zie artikel) , De Telegraaf (zie artikel), het FD (zie artikel) en andere media publiceerden hierover inmiddels uitgebreid.

Standvastige Premier
Ondanks veel bombarie in het Parlement en daarbuiten, heeft onze Premier geen duimbreed willen toegeven. Maar uiteindelijk heeft hij bekend gemaakt dat het kabinet het voorstel zal heroverwegen.

Bestemming van het geld
Binnen het kader van de thans voorliggende besluitvorming ligt thans mede de bestemming van de geïnde belastingen onder vuur. Het kabinet overweegt thans deze gelden aan te wenden voor het verlagen van de vennootschapsbelasting.

Ook hier gaat het om een discussie die nog verder moet worden gevoerd, want feitelijk
bepleit de Premier nog steeds volledige afschaffing.

Oppositie slijpt de messen
Intussen heeft de PvdA zich bij monde van de heer Asscher krachtig ingezet voor het indienen van een motie van wantrouwen tegen onze Premier. De beschuldigingen aan zijn adres lijken Mark Rutte niet of nauwelijks te deren.

Olifantshuid
Met een huid als die van een olifant incasseert Mark alle vuilspuiterij die Asscher en zijn collega’s over hem uit storten. Mark zou zijn voormalige werkgever hebben willen bevoordelen.
Ook zou onze Premier zich hebben laten gebruiken door de directies van Multinationals.

Enquete:
Dagblad De Telegraaf kopte dit weekend over de mening van de kiezers :
Een kleine meerderheid van de kiezers (53 procent) kan zich volgens de laatste peiling van Maurice de Hond vinden in de motie van wantrouwen tegen premier Mark Rutte. Een deel van de oppositie zegde het vertrouwen in de premier begin deze week op vanwege zijn optreden rond de dividendbelasting. Een op de vijf (20 procent) ondervraagde panelleden die VVD stemmen, vindt zelfs dat Rutte moet opstappen.

Waarlijk geen plezierige stemming zo vlak voor de Staten-verkiezingen.

Voorkennis ?
Thans wordt dus pas duidelijk waarom de Premier reeds tijdens de vorming van het kabinet
heeft aangedrongen op afschaffing van de vennootschapsbelasting. Hangende het onderzoek naar de fraude die banken daarmee klaarblijkelijk plegen, was het voor de Premier ook niet mogelijk om zich echt uit te spreken.

Mark Rutte handelde dus met voorkennis, maar in dit geval kan hem dat toch niet verweten worden, “me dunkt” (zou GBJ Hiltermann hebben gezegd).

De aap is dus eindelijk uit de mouw en het is nu aan de beurt van Lodewijk Asscher om zijn excuus te maken voor de op Mark Rutte gepleegde persoonlijke aanvallen, waarbij hij diens integriteit in twijfel heeft getrokken.

 

Het handhaven van een vorm van belasting die éénmalig wordt geheven en die vervolgens meerdere keren kan worden teruggevorderd, heeft eerder nadelen dan voordelen.
En dat moet zowel de PvdA als de PVV toch aanspreken.

 

GEEN REACTIES