De Verzekeringskamer

Ik loop al weer heel wat jaren mee in de gelederen van de verzekeringsmarkt.
Heel veel verzekeraars bestaan inmiddels niet meer of maken via overnames of door fusie thans deel uit van een grote partij.

Ik kan mij nog herinneren dat mijn vader in zijn jonge jaren eens per maand op bezoek moest bij klanten die een zgn. Spaarklok op de vensterbank hadden staan.
De klok was ter beschikking gesteld van de verzekeraar :

Dagelijks moest de klok geactiveerd worden door een kwartje in de gleuf te laten vallen.
Was je te laat met betalen, dan stond de klok stil tot er alsnog een muntje in de gleuf was gevallen.
Het aldus gespaarde saldo werd eens per maand uit de klok verwijderd. De klok werd weer opgewonden. Een kwitantie werd uitgeschreven ten bewijze van de betaalde premie.
Vele jaren heeft dit kleinood nog deel uitgemaakt van mijn collectie verzekerings-rariteiten.
Waar het ding gebleven is, dat weet ik niet.
Toch wel jammer, want de eenvoud van dit eenvoudige systeem was kenmerkend voor de doeltreffende wijze waarop verzekeraars indertijd permanent het contact met de klanten in stand wisten te houden : “Ik zit veilig bij de Groot Noordhollandsche” bood zekerheid en een warm gevoel. Mijn vader genoot dan ook in brede kring veel aanzien vanwege zijn maandelijks terugkerende taak om de kassa van de klok te legen.

Discipline
Van jongs af aan leerden opgroeiende kinderen zo dat de klok zou stilvallen als die meneer zich niet tijdig van zijn taak zou kwijten.

Mocht u nog eens zo’n klok bij uw ouders op zolder tegen komen, weet dan dat u ons bij Findinet een groot plezier zou doen als wij dit relikwie weer zouden mogen toevoegen aan ons rariteitenkabinet.

En tot dat moment moeten wij het maar doen met een foto.

Weet u ook nog een leuk verhaal uit vervlogen tijden ?
Vertel het ons (redactie@findinet.nl).
Dan publiceren wij uw verhaal op een geschikt moment.

 

GEEN REACTIES