Lloyd’s of Europe ?

Als gevolg van de door de UK zo gewenste Brexit komt een einde aan de erkenning van Lloyd’s of London in de hoedanigheid van verzekeraar binnen de EU.
Dat Lloyd’s geen verzekeringsmaatschappij is, maar een verzekeringsmarkt, is – zelfs bij het assurantie-intermediair – veelal niet bekend.
Dat is het gevolg van de Lloyd’s Act, waarin precies is vastgelegd aan welke hoge eisen en regels deze Assurantiebeurs moet voldoen. Maar als gevolg van de Brexit vervalt het recht van Lloyd’s om actief te zijn als verzekeraar binnen de EU.

Het wegvallen van deze grote Assurantiebeurs, zou voor de EU een groot verlies betekenen, want Lloyd’s Underwriters kunnen sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen, dan reguliere verzekeringsmaatschappijen. Voorts is de omvang van de beschikbare risicodekking vaak cruciaal als grote projecten moeten worden verzekerd tegen brand, ontploffing en rampen zoals aardbevingen en overstromingen.

LLOYD’S INSURANCE COMPANY
En dus heeft Lloyd’s te Brussel een onderneming opgericht die de hoedanigheid heeft van een verzekeringsmaatschappij, maar die in praktische zin alle gedekte zaken via herverzekering dekt bij de verzekeraars die op de Londense Assurantiebeurs van Lloyd’s de risico’s dragen.

Tot nu toe was in Nederland sprake van een Wettelijke vertegenwoordiger, zoals de heren

  • Ralph van Helden en
  • Alexis Fontein.

Maar gelet op de gewijzigde situatie, valt Nederland nu onder een door deze verzekeraar aangestelde Country Manager en zijn naam is Iwan Röpcke (LINK=CV).

Findinet Exclusief
Aan het woord is Iwan Röpcke
Door Lloyd’s Insurance Company S.A. aangesteld als Country Manager voor België en Nederland.

“De impact van Brexit op de Nederlandse en Europese verzekeringsindustrie belet Lloyd’s of London om haar diensten conform aan te bieden.

Door een Europese verzekeraar op te richten, behoudt Lloyd’s voet aan wal.”

 

BREXIT / CORONA
Hoewel in de media vandaag de dag meer aandacht besteden aan de gevolgen van COVID-19 op onze samenleving, onze economie en de verzekeringswereld, naderen we stilletjes aan ook de datum waarop het Verenigd Koninkrijk formeel de Europese Unie verlaat.

Iwan Röpcke : “Op 1 januari 2021 is de Brexit een feit.  
Ik zet de niet te onderschatten gevolgen voor de Europese verzekeringsmarkt even op een rij en ik leg graag uit hoe Lloyd’s voortaan haar klanten in Europa toch optimaal kan bedienen.

Sinds het referendum van juni 2016, heeft Lloyd’s gewerkt aan een oplossing die er toe moet leiden dat zij haar diensten kan blijven aanbieden binnen de EEZ (Europese Economische Zone).

Ook het behoud van bestaande klanten en herverzekeringsklanten in de EEZ stond daarbij zeker op de eerste plaats.

En thans kan ik u dus de oplossing presenteren : Lloyd’s Insurance Company (LIC)

In November 2018 werd, te Brussel, Schadeverzekeraar Lloyd’s Insurance Company (LIC) opgericht.

Organisatie
De maatschappij is robuust opgezet. Op het kantoor te Brussel zijn sinds 2019 meer dan 60 medewerkers aan de slag om de lopende zaken van Lloyd’s of London te continueren via de nieuwe verzekeraar. Voorts zijn er een stuk of veertig collega’s die op de negen landelijke vestigingen in Europa, de zaken op landelijk niveau coördineren.”

Gevolmachtigde agenten en makelaars
“Inmiddels zijn binnen de EEZ 400 gevolmachtigde agenten aangesteld en is met 40 grote makelaars een concrete samenwerkingsovereenkomst gesloten.”

In Nederland zijn reeds volmachten verstrekt aan de navolgende Assuradeuren:
BLAAK Underwriting Agencies B.V. Rotterdam
Canopius B.V. Amsterdam
Den Hartigh Beheer & Exploitatie B.V. Puttershoek
DUPI Underwriting Agencies B.V. Rotterdam
APC Holland ‘s-Gravenhage
Kroezen Volmacht B.V. ,Culemborg
Mandaat Assuradeuren B.V., Doetinchem
Mandatis B.V., Doetinchem
ACL Verzekeringen, Oldenzaal
MS Amlin Marine N.V. Rotterdam
One Underwriting B.V., Amsterdam t.h.o.d.n. :
(UMG Assuradeuren, Meeùs Assuradeuren, Kröller Assuradeuren, Post & Wuite, From2, IAK Assuradeuren, Absentum, Kröller Assurantiën, Jacobs & Brom)
Shepherd Compello B.V., Assen
Summa Holding B.V. Oirlo
W.A. Hienfeld B.V. Diemen / Amsterdam

NB:
Lloyd’s Insurance Company maakt deel uit van het Engelse Lloyd’s of London.
Momenteel beslaat de mondiale omzet van Lloyd’s een kleine 40 miljard euro.
De premie omzet binnen de EEZ bedraagt 13 % daarvan.

In de EEZ is sprake van een toename van de vraag naar risicodekking voor “special risks”.
Ook dit vlak is Lloyd’s altijd vooruitstrevend actief geweest.

Groei
De consolidatie van de Europese lokale markten en aan de mondiale capaciteitskrimp heeft tot gevolg dat er een groeiende vraag is naar innovatieve producten en “underwriting” capaciteit.
Vooral in bedrijfstakken als (duurzame) energie, scheepvaart en cyber risk wenst Lloyd’s een rol van belang te spelen. Waar mogelijk ondersteunen zij de dienstverlening en de producten in de taal van het land.

In Nederland zien onze gevolmachtigde agenten dan ook een stijging van vraag naar dekking voor dergelijke risico’s.

 

GEEN REACTIES