Wil AFM echt goed contact met de adviseurs?

Dan moet je niet Verdegaal in je blad laten schrijven over dure “eenvoudige” hypotheekadviezen.

Ja, je mag de zaken wat scherp aanzetten in een column. Doen we bij Findinet ook graag. Maar je kan ook je hand overspelen. En dat is wat de AFM doet in de nieuwste editie van haar relatiemagazine Inzicht.

Econoom, geldzaken-journalist en erkend adviseurhater Erica Verdegaal krijgt de kans om eens goed uit te halen naar de financiële branche in het algemeen en de adviseurs in het bijzonder.

Het is aardig om te beseffen dat dit blad al op de persen lag toen de AFM haar reactie publiceerde op het onderzoek van SEO in opdracht van de StFD. Daarin werd geconstateerd dat adviseurs kritisch zijn over de invulling van het toezicht door de AFM, mede door de kennis- en cultuurkloof tussen de AFM en de veelal kleinere MKB-ondernemers.

“Het komt de effectiviteit en efficiëntie van het toezicht ten goede als de AFM deze kloof weet te overbruggen”, merkt SEO op. De AFM was er als de kippen bij om dat te bevestigen: “De AFM vindt het belangrijk om partijen zo goed mogelijk te helpen bij het inspelen op deze veranderingen. Om die rol te kunnen vervullen is het van belang om een goed begrip te hebben van elkaars belevingswereld en van de praktische uitdagingen waar financiële dienstverleners voor staan.”

Het eerste tastbare voorbeeld van de manier waarop de toezichthouder begrip toont voor de belevingswereld van de financiële dienstverleners is het bieden van een platform aan Verdegaal.

We lezen in het AFM-tijdschrift:

“Want ook veel Nederlanders voelen zich, na twee decennia provisiejagen door adviseurs, bedonderd en geplukt. Men verkocht ons miljoenen woekerpolissen en talloze inferieure woonlastenbeschermers. We lieten ons riskante, te dure beleggingsproducten aanraden en wurgende hypotheekconstructies. Steeds meer mensen weten inmiddels dat ‘onafhankelijk advies’ een eufemisme is voor ‘uitgekookt verkoopverhaal’.”

En wat dacht u van deze?

“En toch offreert de doorsnee tussenpersoon nog ijskoud €2.800 voor een simpel hypotheekadvies, promoten bankadviseurs lustig hun dure huisbeleggingsfondsen en onnavolgbare gestructureerde producten, innen vermogensbeheerders inkomsten waar de klant geen idee van heeft, en blijven woekerpolishouders woekerpolishouders. Het blijft namelijk kinderspel om de financieel onwetenden te neppen. De maatschappij betaalt het gelag in de vorm van verloren welvaart, vertrouwen en geluk.”

‘Simpel hypotheekadvies’? Ja, de AFM drukt het af. Zonder commentaar, maar ook zonder het voortschrijdende inzicht dat al die rapporten en leidraden over het eenvoudige hypotheekadvies achteraf gezien wat overdreven waren. En zonder de opmerking dat hypotheken als impactvolle producten per ongeluk onder het provisieverbod zijn gebracht.

Nog even en we verlangen terug naar een toezichthouder die zich verre houdt van de belevingswereld van financiële dienstverleners. En in elk geval naar een toezichthouder die geen ruimbaan geeft aan mensen die als belangrijkste missie hebben de bedrijfstak in een kwaad daglicht te plaatsen.

Jan Aikens

GEEN REACTIES