Waard Leven maakt overuren door vragen polishouders Conservatrix

Waard Leven maakt overuren door vragen polishouders Conservatrix

Waard Leven, dat vorig jaar de portefeuille van het failliete Conservatrix overnam, is overvallen door een stroom van vragen en klachten van de nieuwe klanten. Vanwege het uitblijven van enige reactie hebben polishouders tv-programma Kassa ingeschakeld.

Kassa voerde in de uitzending van 8 mei een aantal verzekerden op voor wie het ‘onmogelijk’ blijkt om contact te krijgen met de nieuwe portefeuillehouder. ‘Polishouders hebben geen idee wat de financiële status is van hun polissen en of zij überhaupt hun geld nog terugzien.’

De veelgeplaagde polishouders lijken van de regen in de drup te komen. Zo komt er een klant aan het woord die met de waarde van zijn polis een deel van de aanbetaling van zijn nieuwe woning had willen bekostigen. Hij heeft na zijn verzoek tot uitkering op 6 januari dit jaar – afgezien van een welkomstbrief – geen enkele reactie ontvangen. Met als gevolg fors hogere woonlasten.

CEO Lorens Kirchner van Waard Verzekeringen geeft desgevraagd aan dat zijn medewerkers ‘overvallen worden door de ontzettende toename aan vragen en klachten’. De verzekeraar komt er nog niet aan toe per direct iedereen te informeren. ‘Ik kan alleen maar verzekeren aan iedereen die bij ons een polis heeft, dat die polis veilig is.’

De communicatieafdeling van Waard Verzekeringen is inmiddels verdubbeld. Op de website meldt de verzekeraar dat zij tijdelijk slechts beperkt bereikbaar is om achterstanden weg te kunnen werken.

De toezichthouders zijn door Kassa ook om een reactie gevraagd. De AFM verwijst naar het meldpunt financiële markten en het Kifid. DNB meldt dat het haar wettelijk niet is toegestaan om in te gaan op de situatie bij individuele partijen onder haar toezicht. ‘Het toezicht op de bedrijfsvoering ligt primair bij DNB en het toezicht op communicatie bij de AFM. Indien nodig kan DNB een verbeterplan opvragen, en bij problemen over de communicatie meldt DNB dit aan de AFM.’

Bron: AvroTros, Waard Verzekeringen

GEEN REACTIES