Veel rekeningen bedrijfsleven later betaald

© Nicola Barts, Pexels

Ongeveer 25 procent van de finance professionals heeft klanten die hun rekening niet op tijd kunnen betalen. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van specialist in credit management software Onguard naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven. Voor dit onderzoek zijn 311 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers ondervraagd. Ook neemt de klantvraag volgens zeventien procent af, wat leidt tot minder business.

Dat klanten het lastiger vinden om hun rekening te betalen is eveneens terug te zien in het aantal dagen dat een rekening openstaat. Iets minder dan de helft van de organisaties (41 procent) wacht gemiddeld meer dan dertig dagen op een betaling, aldus de onderzoekers.

Bij vier procent is de days sales outstanding (DSO) zelfs meer dan veertig dagen. Finance professionals geloven niet dat deze tijdspanne verbetert komend jaar. Zo denkt 21 procent zelfs dat het DSO-cijfer dit jaar alleen nog maar toeneemt. Uit het onderzoek blijkt verder dat 17 procent geen idee heeft wat de onzekere economische tijden met de DSO gaat doen. Het is in elk geval een belangrijk onderwerp van gesprek bij organisaties: een kwart (25 procent) focust zich meer op de DSO dan voorheen. Eenzelfde percentage doet dit momenteel nog niet, maar heeft wel de intentie hier meer focus op te leggen.

Finance professionals hebben wel ideeën over hoe zij hun klanten sneller kunnen laten betalen. Zo pakt 28 procent het persoonlijk aan en kijkt per klant wat zij nodig hebben om een betaling te voldoen. Een kwart (25 procent) is bezig zijn standaardaanbod aan betalingsmogelijkheden uit te breiden om zo betalingsproblemen te voorkomen. Daarnaast maakt 24 procent gebruik van gespecialiseerde software voor aanmaningen en incasso’s. Mocht dit niet helpen, dan schakelt 14 procent na een aanmaning direct een incassobureau in.

Binnen de eigen organisatie zien de finance professionals eveneens veranderingen door de onzekere economie. Zo heeft negentien procent moeten snijden in hun budgetten en heeft nog eens zeventien procent moeten reorganiseren om zo de kosten te drukken.

Bron: Onguard

GEEN REACTIES