Verbond: stelsel letselschadevergoedingen moet op de schop

Verbond: stelsel letselschadevergoedingen moet op de schop
© Pixabay

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding is aan herziening toe. En de verzekeringssector wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Het Verbond van verzekeraars reageert met deze verklaring op een initiatiefnota van Kamerleden Nispen (SP), Kuiken (PvdA) en Van Toorenburg (CDA), die eerder deze week ook in tv-programma Radar aan de orde kwam.

Er zijn fundamentele stappen nodig om te komen tot een betere afhandeling van letselschades en verdere versterking van de positie van letselschade-slachtoffers, zegt het Verbond, dat een voorkeur heeft voor een systeem dat is gebaseerd op onafhankelijke standaardisering van letselschade en waarbij op basis van een directe verzekering niet de verzekeraar van de tegenpartij maar de eigen verzekeraar van het slachtoffer de schade afhandelt.

Deze week dienden CDA, PvdA en SP hun initiatiefnota Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars in over de behandeling van letselschades. Ze pleiten voor sanctiemogelijkheden tegen trainerende verzekeraars. Onnodig rekken zou tot een hogere schade-uitkering moeten leiden. Ook moet er een onafhankelijke Tuchtraad komen waar consumenten kunnen klagen over verzekeraars.

Jaarlijks komen er ongeveer 65.000 gevallen van letselschade bij. Volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade van de verzekeraars moeten zij letselschadezaken binnen twee jaar afhandelen. Op overtreding hiervan staan echter geen sancties. Bij ruim 10 procent van alle letselschadezaken loopt de afhandeling tussen de 5 en 15 jaar. Radar stelde in maart dit jaar al een zwartboek samen met binnengekomen klachten over de trage afhandeling van letselschade.

Tekortkomingen
Het Verbond deelt de analyse van de Kamerleden dat het huidige stelsel tekortkomingen heeft. In het huidige stelsel spelen zo veel factoren, belangen en partijen een rol bij de berekening van de schade dat er veel experts nodig zijn en soms lange tijd nodig is om de schade vast te stellen en tot overeenstemming te komen.

Het moet wat het Verbond betreft vooral vlotter en minder complex. Het slachtoffer moet meer centraal komen staan en zich tot de eigen verzekeraar kunnen wenden voor vergoeding van de schade. In een nieuw stelsel zouden ook slachtoffers in vergelijkbare situaties gelijk moeten worden behandeld (door categorieën van letselschades af te spreken), zodat vooraf meer duidelijkheid is over het proces en de hoogte van de schadevergoeding.

Het Verbond realiseert zich dat een ander stelsel er niet van de een op de andere dag is, ‘zodat we de mogelijkheden die er zijn om binnen het huidige stelsel verbeteringen door te voeren, moeten benutten’. Nog vooruitlopend op de publicatie van een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de oorzaak van langlopende letselschaden, wil de verzekeringssector samen met ketenpartners met concrete verbetervoorstellen komen.

GEEN REACTIES