Solvabiliteit Yarden opnieuw gekelderd

Solvabiliteit Yarden opnieuw gekelderd

De financiële buffers van Yarden zijn eind 2020 onder het wettelijke minimum gezakt. Daarmee komt het voortbestaan van de uitvaartverzekeraar op de lange termijn in gevaar. Dit blijkt uit het jaarverslag.

Eind 2020 bedroeg de bedroeg de SCR-ratio – die de waarde van de financiële middelen afzet tegen het minimumbedrag dat vereist is om als verzekeraar alle mogelijke risico’s te kunnen opvangen – 87%. Eind 2019 bedroeg de ratio nog 119%. Als gevolg hiervan is Yarden verplicht tot het opstellen van een herstelplan. Dit herstelplan is op 4 januari ingediend bij De Nederlandsche Bank, Yarden is nog in afwachting van een reactie. Een van de maatregelen uit het herstelplan betreft het per direct stoppen van de verkoop van nieuwe verzekeringen vanaf december 2020 en het terugbrengen van de personeelsbezetting.

Belangrijke oorzaak van de zogeheten onderschrijding van de solvabiliteit is de ontwikkeling op de financiële markten. De beleggingsportefeuille van Yarden bestaat vrijwel volledig uit veilige beleggingen: Nederlandse, Duitse en Franse staatsobligaties. Maar juist deze beleggingen zijn fors in waarde gedaald. Ook speelt de verlaging van de ufr (rekenrente) per 1 januari 2020 een rol.

Naturapolissen
Yaren kampt al langer met problemen, veroorzaakt doordat de verzekeraar in het verleden veel naturapolissen heeft verkocht. Deze polissen dekken alle kosten van een uitvaart. Maar uitvaarten zijn de laatste decennia veel duurder geworden. Het omzetten van deze bijna 400.000 polissen in een zogeheten ‘sommenpolis’ (die een vast bedrag uitbetaalt na overlijden) werd na protesten in 2018 teruggedraaid. Daarop heeft Yarden in 2020 de polisvoorwaarden ‘en bloc’ versoberd: verzekerden moeten nu kosten boven een bepaald bedrag zelf bijbetalen. Dit leidde tot juridische procedures van verontwaardigde polishouders. Hoewel het Gerechtshof Yarden weliswaar in het gelijk stelde, haakte overnamekandidaat DELA door deze onzekere situatie af.

In 2019 moest Yarden door alle perikelen ook al een herstelplan indienen bij DNB. De hierin opgenomen maatregelen zijn doorgevoerd en hebben de uitvaartverzekeraar daadwerkelijk in herstel gebracht. Destijds werd echter nog uitgegaan van verkoop van de onderneming aan DELA. Volgens het Financieele Dagblad zouden DELA en Yarden inmiddels weer nieuwe onderhandelingen zijn gestart.

GEEN REACTIES