‘Standaardiseer maatwerkmogelijkheden voor starters op hypotheekmarkt’

‘Standaardiseer maatwerkmogelijkheden voor starters op hypotheekmarkt'
© Pixabay

Vorige week sloot de internetconsultatie van de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020. De wijzigingsvoorstellen zijn in lijn met het lopende overheidsbeleid. O.a. Adfiz, OvFD en de Hypotheekshop grepen de consultatie aan om opnieuw te wijzen op knelpunten op de hypotheekmarkt. Zij pleiten voor standaardisatie van maatwerkmogelijkheden voor starters, omdat kredietverstrekkers daaraan nu te weinig invulling geven.

OvFD: “Een deel van de beoogde koopstarters heeft huurlasten die hoger liggen dan de maximale toegestane hypotheeklasten. Hypotheekadviseurs geven vaak aan dat dit komt omdat de inkomensnormen onterecht belemmerend werken. Individueel maatwerk is, zoals de minister in haar brief van 21 juni 2019 aangeeft, in deze situaties soms wel mogelijk, waarbij goed onderbouwd moet worden waarom het in een individueel geval verantwoord is om van de inkomenscriteria af te wijken. (…) Uit de inventarisatie onder kredietverstrekkers en hypotheekadviseurs bij het platform Hypotheken blijkt dat in de praktijk beperkt van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Slechts een paar kredietverstrekkers bieden maatwerk op basis van huurlasten aan.”

Een positieve uitzondering hierop betreft de pilot van BLG Wonen, die zowel Adfiz als de Hypotheekshop noemen in hun reactie. In deze pilot kan de “duurhuurder” een verklaring overhandigen waaruit blijkt dat hij zijn ‘te hoge’ maandlasten wel degelijk kan dragen. Adfiz roept de minister op om bij een positieve uitkomst van deze pilot “te onderzoeken of er van overheidswege beleid kan worden ontwikkeld. In het verleden is immers gebleken dat een standaardisering van explain-situaties (zoals de werkelijke lastentoets) het aanbod voor bepaalde doelgroepen sterk doet toenemen.”

De OvFD noemt daarnaast enkele onorthodoxe maatregelen uit haar eerder gepubliceerde position paper ‘Oplossingsrichtingen starters op de koopmarkt’. Zoals de verplichting om een hypotheek binnen 30 jaar voor 100% volledig af te lossen te vervangen door verplichte aflossing van 50%; verlengen van de looptijd van de hypotheek naar bijvoorbeeld 40 jaar, of net als een pensioen gebaseerd op de gemiddelde  levensverwachting; afschaffing van de overdrachtsbelasting en verlaging van de NHG-premie.

GEEN REACTIES