Robeco stopt met spaarrekening Roparco

Robeco stopt met spaarrekening Roparco

Sparen bij Robeco kan binnenkort niet meer. De vermogensbeheerder gaat stoppen met de spaarrekening Roparco. Vanaf oktober dit jaar moeten klanten hun spaarsaldo ofwel beleggen in een van de Robecofondsen, ofwel elders onderbrengen. Verzekeraar

Roparco bestaat sinds 1981 en hoort als spaarproduct bij de Robecorekening. Hierop staat geld dat de klant (tijdelijk) niet belegt in Robecofondsen. Het saldo wordt aangehouden bij de Rabobank, het voormalige moederbedrijf van Robeco. De Rabobank heeft in overleg met Robeco besloten om per eind oktober te stoppen met Roparco, legt de vermogensbeheerder op haar website uit.

Lage rente

“De lage rente en de complexiteit van het gezamenlijk met Rabobank aanbieden, zorgt ervoor dat we Roparco niet meer kunnen aanbieden tegen gunstige voorwaarden”, wordt als reden aangevoerd. Een woordvoerster licht toe: “Bij die complexiteit kan je denken aan de toegenomen striktere wet- en regelgeving en navenant de hogere kosten die bij het aanbieden van een gezamenlijk (spaar)product komen kijken.”

Klanten van Robeco zijn vorige week per mail ingelicht. Vanaf oktober is elke Robecorekening automatisch een beleggingsrekening.

De nieuwe maatregel zal slecht vallen bij klanten, die het afgelopen jaar toch al veel voor hun kiezen kregen. Vorig jaar voerde het bedrijf een overhaaste identificatiecampagne voor de rekeninghouders door. Dit gebeurde nadat het bedrijf een last onder dwangsom van de AFM had ontvangen om ervoor te zorgen dat het procesverbeteringen zou doorvoeren.

Klantenstop

Robeco besloot tot een tijdelijke klantenstop. Bestaande klanten werden gedwongen zich opnieuw te identificeren, op straffe van blokkering van de rekening. De app waarmee identificatie moest gebeuren functioneerde slecht en de klantenservice was lange tijd onbereikbaar. Dit leidde tot veel klachten onder de vaak oudere rekeninghouders.

Overigens kreeg Robeco vorige maand alsnog een boete van 2 miljoen euro van de AFM omdat het klanten onvoldoende heeft gecontroleerd op witwassen in de periode 2018-2020.

Het Rotterdamsch Beleggings Consortium werd opgericht door zeven Rotterdamse zakenlieden in 1929, kort na de beurskrach op Wall Street. Robeco Groep was van 2001 tot 2013 een volle dochter van de Rabobank. In 2013 werd de Groep – op de bankactiviteiten na – overgenomen door de Japanse financiële dienstverlener Orix Corporation.

GEEN REACTIES