Rabobank maakt bezwaar tegen miljoenenboete AFM

Rabobank maakt bezwaar tegen miljoenenboete AFM

Rabobank heeft bezwaar gemaakt tegen de boete van 12 miljoen euro die zij vorige maand kreeg opgelegd van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de toezichthouder had de bank regels overtreden bij het verstrekken van maatwerkhypotheken, waardoor klanten het risico liepen onverantwoord hoge leningen af te sluiten.

De AFM had haar besluit gebaseerd op een steekproef van 42 dossiers van maatwerkhypotheken. In 8 van deze dossiers heeft de Rabobank onvoldoende kunnen aantonen dat er volgens de gestelde normen is gehandeld.

Een maatwerkhypotheek of explain is toegesneden op leningaanvragen die niet door de reguliere hypotheektoets komen. Voor deze groepen mogen banken van de regels afwijken, mits zij dit zorgvuldig onderbouwen. Dat heeft de Rabobank onvoldoende gedaan. In veel gevallen werd de beoordeling overgelaten aan de persoonlijke interpretatie van de betrokken medewerker, aldus de AFM.

De Rabobank gaf direct na het boetebesluit al aan dat zij het oneens is met de conclusie van de AFM. De bank vindt het boetebedrag niet proportioneel. Ook benadrukt de bank dat dit soort klantdossiers slechts een zeer klein onderdeel vormen van de totale hypotheekportefeuille.

De AFM moet nu een nieuw besluit nemen over het dossier. Wanneer dit onveranderd blijft, kan de Rabobank naar de rechter stappen.

Bron: AFM

GEEN REACTIES