Opmerkelijk: lockdown en toch een laag schaderesultaat in Q4 voor Allianz

Verzekeraars willen schade door rellen verhalen op daders
© Pixabay

Waar verzekeraar Allianz bij de schadeverzekeringen eerder in 2020 vooral profiteerde van de lockdownmaatregelen, lijkt dat in het vierde kwartaal opeens anders.

In het laatste kwartaal van 2020 duikelde de operationele winst van 45 mln euro in 2019 naar 21 mln euro vorig jaar. Het is daarnaast aanmerkelijk slechter dan de schadewinsten in de eerste drie kwartalen van 2020. In deze kwartalen werd vooral van de lockdown geprofiteerd, zo stelde Allianz in de persberichten naar aanleiding van deze kwartaalresultaten.

Bijvoorbeeld in augustus naar aanleiding van de eerste halfjaarcijfers: de winst groeide ‘met name door een lagere schadefrequentie in een aantal productlijnen’. Ook in het bericht over de eerste negen maanden kwam deze zin terug, maar opvallend genoeg is deze zin geschrapt in het persbericht van afgelopen vrijdag. Gezien het feit dat zowel België als Nederland een flink deel van het laatste kwartaal op slot zaten, zou je denken dat Allianz daar opnieuw de vruchten van zou plukken.

Een woordvoerder van Allianz stelt daarentegen tegen Findinet dat er in het vierde kwartaal nog steeds sprake was van dezelfde trend, dus ‘een lagere schadefrequentie in een aantal productielijnen’. Bovendien was in het vierde kwartaal van 2019 de schadewinst volgens de woordvoerder relatief hoog vanwege een (boekhoudkundige) bate in verband met het opheffen van het ondernemingspensioenfonds van Allianz. Dit ging overigens gepaard met een extra last voor Allianz van 65 mln euro. Maar volgens de woordvoerder staan deze twee zaken los van elkaar en liep de last van 65 mln niet via het operationeel resultaat.

Een en ander neemt niet weg dat het schaderesultaat in het vierde kwartaal met 21 mln euro niet bijster hoog is wanneer je de lagere schadelasten vanwege de lockdown in gedachten houdt. Zeker als je het afzet tegen de sterke prestaties van het tweede en derde kwartaal: respectievelijk een winst van 66 mln en 30 mln euro. Allebei fors hoger dan de vergelijkbare perioden een jaar eerder (vooral dus vanwege de lockdown).

 

GEEN REACTIES