Brexit : Nep-nieuws veroorzaakte Gordiaanse Knoop

Op 29 maart 2019 om 23.00 uur neemt de EU onverbiddelijk afscheid van de UK.

Dat heeft ook grote gevolgen voor de Engelse en Schotse financiële markten, want die zijn  altijd bijzonder actief geweest binnen de EU en ook in Nederland.

Klik op de banner en ontvang een proefexemplaar van de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet.

Grote veranderingen ook voor Lloyd’s Underwriters
Verzekeraars die momenteel vanuit GB opereren, zijn genoodzaakt zich tijdig binnen de EU te vestigen. En Europese verzekeraars zullen zich in de UK moeten vestigen, althans als men daar actief met de afzet van verzekeringsproducten wenst bezig te houden.

Sinds 2010 woonachtig in de UK.
Publicist Joris Luyendijk woonde de afgelopen 6 jaren met zijn gezin in Engeland.

Hij werd bekend als verslaggever vanuit diverse standplaatsen in het Midden-Oosten. Luyendijk is namelijk gespecialiseerd in de Arabische en islamitische wereld.Luyendijk is auteur van diverse boeken met een financieel economische achtergrond.
Hij publiceerde diverse boeken waaronder in 2008 :
Het maakbare nieuws:
(antwoord op: buitenlandcorrespondenten over hun werk (medewerking).)
2010 :
Je hebt het niet van mij, maar…….
(een maand aan het Binnenhof)
En toen op 15 september 2008 de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging, stortte dat bed op een haar na in. Bankiers in de City hamsterden voedsel, zetten hun geld om in goud, of bereidden de evacuatie van hun kinderen naar het platteland voor.)
Dit kan niet waar zijn (  Joris Luyendijk begaf zich twee jaar lang in het hart van de financiële wereld, The City van Londen. Over de tijdbom in het hart van onze samenleving.
De financiële wereld blijkt geen ver-van-mijn-bedshow.
De financiële wereld is het bed zelf.

MODERN TIMES

Maar Luyendijk heeft Engeland inmiddels verlaten. Waarom ?
Patrick Lodiers van De Nieuws B.V. sprak met Joris Luyendijk over de reden van zijn vertrek: de stand van zaken in GB.

Bij de neus genomen
Luyendijk maakt in het interview duidelijk dat het Britse volk bij de neus is genomen door de dagbladen, die jaren achtereen als tabloids allerhande sensationeel nepnieuws over hun lezers hebben uitgestrooid.
In een poging het tij te keren, hebben diverse politici zoals David Cameron (C), Boris Johnson (C), Jerremy Corbin (van Labor) en Theresa May (C) een scala van inschattingsfouten gemaakt, met als gevolg dat de uitkomst van het referendum geen Bremain maar een Brexit was.
Voor wie dit zeer uitvoerige doch interessante interview van 20 minuten nog eens wil beluisteren, treft het interview aan via deze LINK : Joris Luyendijk bezorgd over de politieke situatie in GB

Voldoende aanleiding voor Findinet om Joris Luyendijk om een nadere toelichting te vragen, want de Nederlandse economie en de verzekeringsmarkt zijn sterk verbonden met de Britse.
Het resultaat treft u aan in deze publicatie op FINDINET.

GEEN REACTIES