Joris Luyendijk : Nep-nieuws oorzaak van Brexit

Vanuit pagina : “Brexit : Met nep-nieuws veroorzaakte Gordiaanse knoop

Naar aanleiding van een openhartig gesprek dat dinsdag 14 november op Radio1/NPO1 werd uitgezonden, heeft de redactie van Findinet aanvullende vragen gesteld aan Joris Luyendijk, journalist en antropoloog.

Paniek in de tent
Red.
: In het interview wordt meerdere keren verwezen naar paniek.
Wij verzochten de heer Luyendijk specifieker te zijn :
Vraag : Waarop baseert hij zijn stelling dat er sprake is van paniek om de UK ? .
Reactie van Joris Luyendijk : “Die paniek zie je bij Britse diplomaten en bij sommige (oud-)politici. Zoals Alistair Campbell, Ken Clarke……… dat soort mensen.
Zij uiten hun vrees niet via de media. Uit vrees dat zij degene zijn die verantwoordelijk worden gehouden paniek te zaaien.”

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

De UK heeft de EU laten zien waar ze staan.
En daar staan ze nou… (vrij naar Wim Kan, oudejaarsconference)

Red. : In het interview heeft u melding gemaakt van het feit dat Boris Johnson het referendum uitsluitend heeft gebruikt om zich te profileren als mogelijke opvolger van Cameron.
In feite stelt u dat hij zich fel profileerde als voorstander van een Brexit, terwijl hij in feite een voorstander is van het lidmaatschap van de EU.
Zijn bijna clowneske populisme had echter meer succes dan hij had gewenst.
Tegen zijn verwachting in was Brexit de uitkomst van het referendum.
En nu zit The United Kingdom dus met de gebakken peren.

Vraag : Hoe kwalificeert u dit gedrag van Boris Johnson ?
Luyendijk reageert kortaf maar duidelijk :  “Boris Johnson is naar mijn overtuiging een gewetenloze Cynische Opportunist.”

Nep-nieuws van de Dagblad-Elite
Red. : U heeft in het interview uitvoerig aandacht geschonken aan de negatieve rol die de grote dagbladen hebben gespeeld bij de beleving van de kiezers. U zegt : De 5 grote dagbladen zijn eigendom van 5 miljardairs: de Dagblad-Elite. Door jaar-in-jaar uit nep-nieuws te publiceren, hebben zij de publieke opinie negatief beïnvloed, de Britten het gevoel gegeven dat UK niet aan haar trekken komt binnen de EU.
Parasiteren
Met als gevolg dat de Britse Politici dat negatieve sentiment weer gebruiken als argument voor het verwerven van uitzonderingsposities en bijzondere regelingen. In het interview stelt u zelfs dat de UK zich daardoor het gedrag kan permitteren van een parasiet.
Zwartboek
U vertelde in het interview ook dat de EU Commissie zelfs een zwartboek heeft gepubliceerd over alle leugens die via Nep- nieuws in de UK zijn gepubliceerd.

Vraag : Is het niet de hoogste tijd dat de Dagblad-Elite eens verantwoordelijkheid neemt ?

Terug komt op eerder genomen uitgangspunten?
Luyendijk : “Het lastige is dat de lezers voor een belangrijk deel nog steeds vertrouwen hebben in wat er in de krant staat. Dezelfde  kranten die hen al deze waandenkbeelden hebben wijsgemaakt. Die kranten zijn in handen van miljardairs en de journalisten en columnisten daar moeten zich aan de lijn houden die de miljardairs hebben uitgezet.

Hersenspoelen

Die lijn van de dagbladen is:
Brexit ? komt wel goed, gaat u maar rustig slapen.
“Je draait drie decennia hersenspoeling ook niet zomaar terug.”

Red. : Er zijn vele banden tussen de Engelse verzekeringsmarkt, de EU en met name met Nederland.

Vraag : Heeft u ook uit de verzekeringswereld signalen gekregen, waaruit u kunt opmaken welke problemen men voorziet ? 
Luyendijk : “De verzekeraars doen er hun best voor te zorgen dat hun klanten zo min mogelijk merken van Brexit – welke vorm deze ook zal nemen.
Rechtspraak op tilt.
Luyendijk vervolgt : “Neem alleen al de status van vonnissen van Engelse rechtbanken na de Brexit.
Die uitspraken vallen niet langer onder het Europese Hof van Justitie en worden ook dus niet langer automatisch gehandhaafd in de hele EU.
Niemand weet hoe het zit met de vonnissen van rechtspraak van voor Brexit, bijvoorbeeld wanneer er post-Brexit (dus nadien) daartegen beroep wordt aangetekend? ”

Complexe ontvlechting

Luyendijk : “Dit is zo’n onvoorstelbaar complexe ontvlechting !
De Britten zijn totaal niet voorbereid en de voorstanders van een Brexit hebben geen flauw idee wat de gevolgen zijn van een Brexit. En mochten zij dat wel weten, dan delen zij deze kennis tot nu toe niet met het publiek.”
Spreekwoordelijk
Red. : Een goed Nederlands spreekwoord luidt : Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gefaald.

Vraag : Waarom spreekt verder niemand uit dat dit gekkenwerk is ?
Nergens een kritisch of onpartijdig signaal vanuit de media ?
Maar er moeten toch inmiddels voldoende rapporten op tafel liggen waaruit blijkt welke catastrofes de UK mogelijk te wachten staan ?
Luyendijk : “Theresa May moet bekend zijn met meer dan vijftig ‘impact assessments’ die in opdracht van de regering zijn uitgebracht. Daarin staat veel informatie over de concrete economische gevolgen van een Brexit.
Maar het Kabinet weigert categorisch deze assessments openbaar te maken.
Dat zegt m.i. genoeg.”

Puinhoop
Red. : Tijdens het interview valt regelmatig het woord “puinhoop”.
In het interview heeft u een aantal voorbeelden genoemd van de problemen waarvoor het kabinet May staat.

Vraag : Dus de Engelsen zijn zo van ‘Beter ten hele gefaald, dan ten halve gekeerd ?’
Luyendijk : “Er zijn tal van studies, o.a. uitgevoerd voor de Rabobank en door de Universiteit Leuven. Daarin komt nadrukkelijk naar voren dat de economische gevolgen van de Brexit aanzienlijk en ernstig zijn voor de UK.”
Struisvogels/ kop in het zand
“Maar in de publieke opinie zal het pas doordringen als de Brexit heeft plaatsgevonden en de gevolgen duidelijk zichtbaar zijn: lege kantoren, lange rijen vrachtwagens bij Dover… ”
En de Ierse grens  met Ulster ??
“Ja, de grens met Noord-Ierland (Ulster). Dat probleem is net zo gemakkelijk op te lossen als de kwestie Jeruzalem voor Israël en de Palestijnen. Een gordiaanse knoop.”

Wie het volledige interview nog eens wil beluisteren, verwijzen wij naar deze link :
Joris Luyendijk bezorgd over de politieke situatie in Groot-Brittannië

GEEN REACTIES