Moet de verzekeringsmarkt zich zorgen maken over de schade in Beiroet ?

Verzekeringsmarkt van Lloyd's of London

Ammoniumnitraat wordt gebruikt in kunstmest en explosieven.
Volgens premier Hassan Diab en president Michel Aoun lag de partij van 2750 ton ammoniumnitraat al zes jaar onveilig opgeslagen in pakhuizen.  Het soortelijk gewicht van Ammoniumnitraat is 1,24 kg per liter.
Voor het opslaan van 2750 ton zou je minimaal 67 tot de nok gevulde 40 ft zeecontainers nodig hebben! Een dergelijke hoeveelheid zie je toch niet over het hoofd?

De veiligheidsmaatregelen zouden niet in acht zijn genomen. De President en de Premier  noemden dit ‘onacceptabel’. Volgens Premier Diab is de ‘veiligheid van de burgers in gevaar gebracht’.

Klap gelijk een aardbeving van 3,3 op de schaal van Richter.
Inmiddels is bekend gemaakt dat de explosie in Beiroet zo krachtig was dat er seismische golven ontstonden die equivalent waren aan een aardbeving met een kracht van 3,3 op de schaal van Richter.

Het equivalent van magnitude 3.3 is echter niet ‘direct vergelijkbaar met een aardbeving van vergelijkbare grootte’.

Dat komt omdat explosies aan de oppervlakte, minder schade tot gevolg hebben dan vergelijkbare krachten diep onder het aardoppervlak. Daarom ook kunnen spontaan ontploffende vliegtuigbommen uit WOII zoveel schade in de omgeving veroorzaken. Die zitten diep in de slappe NL-grond verstopt.

Opgeslagen goederen
Explosie van een voorraad ammoniumnitraat is een gedekt risico. Maar hoe zit dat als deze explosie is veroorzaakt door brand in een nabijgelegen vuurwerkfabriek?
Was deze informatie bekend of verzwegen?

Brand of een aanslag ? 
Of was het – zoals President Trump stelt – een terroristische daad?
Of een Bom ?
In dat geval is er wellicht geen sprake van een gedekt evenement.

Ook Libanezen sluiten verzekeringen af.
Voor hun woningen, bedrijfsgebouwen en de inhoud daarvan.
Maar ook autoverzekeringen en ongevallenverzekeringen zijn daar
gemeengoed:

Bron: Atlas Magazine

En welke verzekeraars zijn actief in Libanon ?
Dat zijn er vele, maar de meest actieve verzekeraars zijn :

Bron : Atlas Magazine

Is de oorzaak van de schade gedekt, dan zullen herverzekeraars zonder twijfel diep in de buidel moeten tasten om deze verzekeraars overeind te houden.

“Hard Market”
Als gevolg van de lage rente boeken verzekeraars en herverzekeraars al geruime tijd forse verliezen. Herverzekeraars spelen “Hard to get”. Dit heeft reeds tot gevolg gehad dat verzekeraars hogere premies eisen : de interesse van verzekeraars om tegen ongewijzigde premies te prolongeren was al tot het nul-punt gedaald.
Zie mede Findinet artikel d.d. 3 augustus 2020

GEEN REACTIES