Meer starters actief op woningmarkt

In november zijn 32.180 hypotheken aangevraagd via het HDN Platform. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het maandgemiddelde van 2022 dat uitkwam op 26.406 aanvragen – een toename van 22 procent. Verder blijkt dat meer starters actief zijn op de woningmarkt en verantwoordelijk zijn voor 35 procent van het totaal aantal hypotheekaanvragen. Dit blijkt uit recente cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

De onderzoekers van het netwerk reflecteren op de stijging door te melden dat november 2022, exact een jaar geleden, een van de laagst genoteerde maanden was in historie voor de kopersmarkt. In die maand bleef de teller steken op 16.001 aanvragen.

Het lage aantal hypotheekaanvragen in november 2022 was volgens de onderzoekers een gevolg van een instabiele rente en stijgende energieprijzen in die periode. De onderzoekers stellen dan ook dat het huidige vertrouwen in de woningmarkt voortkomt uit het stabiliseren van zowel de rente als de energieprijzen.

Het vertrouwen in de kopersmarkt zien de onderzoekers ook terug in een stijging van de gemiddelde hypotheeksom. Die was voor kopers in november 2022 € 308.000 en is de afgelopen maand november gestegen naar € 335.000. Dit is een stijging van ongeveer 9 procent. Onder starters constateren de onderzoekers een zelfde beeld: van € 302.000 naar € 327.000.

GEEN REACTIES