Rabobank helpt hypotheekklanten met isoleren

Rabobank gaat bestaande hypotheekklanten met een woning met een laag energielabel (G of F) helpen met het verduurzamen van hun woning. Deze klanten krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van het zogeheten Coöperatief Isolatiebudget. Dit bestaat uit een door de bank betaald energieadvies en een mogelijke financiële tegemoetkoming van € 1.000 voor het treffen van isolatiemaatregelen. Voor dit initiatief heeft de bank een budget van 125 miljoen euro beschikbaar geteld.

Met dit initiatief wil Rabobank de verduurzaming van de woningmarkt versnellen om zodoende een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Parijsakkoord. In dit akkoord heeft Nederland zich als ambitie gesteld tot 2030 2,5 miljoen woonhuizen beter te isoleren en dan vooral woningen met energielabel G en F.

Volgens de bank is een goed geïsoleerde woning ook voor huiseigenaren steeds belangrijker, vanwege zowel de hoge energieprijzen als het toenemende effect van het energielabel op de verkoopprijs van een huis. Een ander aspect is dat vanaf 1 januari 2024 het maximale hypotheekbedrag dat huizenkopers volgens de NIBUD-leennormen mogen lenen lager is bij een ongunstig energielabel. Met een goed geïsoleerde woning is ook op dat vlak dan meer mogelijk, zo redeneert de bank.

Bron: Rabobank

GEEN REACTIES