Meer akkerbouwers willen brede weersverzekering

Meer akkerbouwers willen brede weersverzekering
© Pixabay

De animo voor een brede weersverzekering neemt toe onder akkerbouwers, meldt vakblad De Boerderij. Dankzij subsidie wordt deze verzekering tegen schade aan gewassen als gevolg van extreme weersomstandigheden beter betaalbaar. Wel is er nog onduidelijkheid over voorwaarden en reglementen, zoals het meten van neerslaghoeveelheden en de vergoedingswijze.

De premies zijn nog steeds een grote investering voor de agrarisch ondernemer. Volgens De Boerderij zijn bedragen van zo’n €200 per hectare voor uien in de Noordoostpolder niet ongebruikelijk. Wel kunnen akkerbouwers nog tot 15 mei via de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een tegemoetkoming van maximaal 65% op de premie ontvangen. De subsidiepot bedraagt €15 miljoen.

De sector wacht met spanning op het afschaffen van de assurantiebelasting van 21%. Brussel moet hiervoor goedkeuring geven, de hoop is dat dit voor het teeltseizoen 2020 lukt.

Dat geldt ook voor de toepassing van de Omnibus-regeling van de EU: een lager eigen risico, verlaging van de schadedrempel van 30 naar 20% en verhoging van de subsidie van 65 naar 70%. Boeren in andere landen zouden hiervan al gebruik maken.

Twee aanbieders
Voor teeltseizoen 2019 heeft akkerbouwend Nederland twee aanbieders van de brede weersverzekering: Vereinigte Hagel en Agriver. (Voor fruittelers is er de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering OFH.) Zowel Vereinigte Hagel als Agriver (vanaf dit jaar) werken met gedifferentieerde premies in de brede weersverzekering. Wie meer risico loopt, betaalt meer. Onduidelijk is welke telers het meest betalen.

Vereinigte Hagel sorteert volgens De Boerderij voor op de Omnibusregeling, door al dit seizoen als optie de schadedrempel voor water te verlagen van 30 naar 8%. Vereinigte Hagel is marktleider, directeur Jan Schreuder verwacht deze positie dit jaar uit te breiden. Het aantal deelnemers groeide al van 1.700 in 2017 naar ruim 1.800 in 2018.

Beregenen
Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) voorziet een geringe groei van het aantal deelnemers aan de brede weersverzekering. Een echte doorbraak zit er volgens hem nog niet in. “Daarvoor moet de balans tussen kosten en risico worden verbeterd. Vervolgens hopen we dat de verzekeraars de voorwaarden zover oprekken dat de verzekering bruikbaar wordt.”

Zo weten akkerbouwers vaak nog niet goed waar ze aan toe zijn met de brede weersverzekering. Onduidelijk is bijvoorbeeld of bij schadeberekening ook de financiële opbrengst per hectare meegenomen wordt. En hoe wateroverlast of droogte wordt vastgesteld; de dichtstbijzijnde weerpaal hoeft niet representatief te zijn voor het eigen bedrijf. Ook vragen akkerbouwers zich af of beregenen kan worden beloond, aangezien daarmee vaak schade wordt beperkt.

GEEN REACTIES