Maatwerk en meer voorlichting moeten duurhuurders helpen

© Pixabay

Een gestandaardiseerde huurverklaring is geen effectief instrument om ‘duurhuurders’ aan een hypotheek te helpen, bleek na een pilot vorig jaar. Instrumenten die overblijven zijn: betere voorlichting en meer maatwerk. Zo start NHG een pilot waarbij duurhuurders die gebruikmaken van maatwerk ook een NHG-hypotheek kunnen krijgen.

Dit en meer meldt minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij verslag uitbrengt van het jaarlijkse overleg met partijen in de sector verenigd in het Platform Hypotheken.

Veel starters op de woningmarkt zitten vast in een woning met een hoge huur; zij kunnen geen spaargeld opbouwen voor een koopwoning. En ze kunnen evenmin voor het maandbedrag dat ze nu aan huur kwijt zijn een hypotheek krijgen, omdat dat niet verantwoord wordt geacht.

Een pilot met een standaard huurverklaring als onderbouwing voor verantwoorde hypotheekverstrekking van BLG Wonen, onderdeel van de Volksbank, mislukte. De groep duurhuurders was te divers. Zo bleek dat 39% van de deelnemers aan de pilot toch een hypotheek zou kunnen krijgen; bij een kwart van deze groep kon dat zelfs binnen de reguliere acceptatiekaders. Deze groep starters was dus slecht geïnformeerd over hun mogelijkheden. Van de overige deelnemers die een hypotheek konden krijgen werd slechts een klein deel geholpen met de huurverklaring. Maar individueel maatwerk bleek voor sommige van deze duurhuurders wel mogelijk. Bij maatwerk moet goed onderbouwd worden waarom het in dit geval verantwoord is om van de leennormen af te wijken.

In de praktijk wordt dit soort maatwerk echter nog weinig toegepast door adviseurs en geldverstrekkers. De minister doet daarom een oproep aan partijen om starters beter te informeren over hun financieringsmogelijkheden en om de bestaande mogelijkheden om maatwerk te leveren zo verantwoord mogelijk te benutten.

Interne opleiding
BLG zegde toe duurhuurders actief van informatie te blijven voorzien. Andere kredietverstrekkers hebben aangegeven hun informatievoorziening richting duurhuurders te gaan verbeteren. BLG geeft daarnaast aan dat een “open houding” van zowel kredietverstrekkers als adviseurs ten opzichte van maatwerk ertoe kan bijdragen dat deze groep geholpen wordt. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) start in samenwerking met BLG en andere marktpartijen binnenkort een pilot waarbij duurhuurders die gebruikmaken van maatwerk ook een NHG-hypotheek kunnen krijgen. De verwachting is dat wanneer maatwerk vaker mogelijk is met NHG, dit gaat leiden tot een meer open houding ten aanzien van maatwerk in de hele sector, aldus de minister. Verder gaat BLG de kennis over het gebruik van maatwerk vergroten bij adviseurs en acceptanten door hier in interne opleiding aandacht aan te besteden.

Blijft over de resterende groep van 61% waarvan in de pilot bleek dat ze geen hypotheek konden krijgen ter hoogte van de maandlasten die ze nu kwijt zijn aan huur. Over hen heeft de minister “zorgen”, maar ze kan hun geen concrete oplossingen bieden. “Voor deze groep is het van belang om onverminderd door te gaan met het bouwen van voldoende betaalbare woningen en excessen in de huursector aan te pakken.”

GEEN REACTIES