Veroorzaakt Latten woningnood?

Copyright Pixabay : S. Hermann & F.Richter

De titel van deze column is natuurlijk een kwinkslag. Maar de woningnood is een serieuze zaak die op korte termijn niet zal kunnen worden opgelost. Dus is het zinvol eens te brainstormen over mogelijkheden om dit probleem sneller op te lossen.

Het Parool van 9 juni 2021: 
Nederland moet tot 2030 zo’n 900.000 woningen bouwen om het woningtekort op te lossen. Dat stelt demissionair minister Ollongren woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Findinet: Maar waar bouwen wij die woningen dan? En is het wel nodig om zoveel nieuwbouw te plegen?

In 2018 vormden bijna 3 miljoen alleenstaande mensen een huishouden

Ongeveer 600.000 personen van de 18- tot 63-jarigen hadden een lat-relatie.
Dit komt overeen met 7 procent van alle volwassenen.

3.400.000 personen ouder dan 64 jaar.
Niet meegerekend zijn de latters die 64 jaar oud zijn of ouder. Aangezien het aantal weduwnaars en weduwen in deze leeftijdsgroep juist zeer aanzienlijk is, zal het aantal dat inmiddels een lat-relatie heeft, zeer aanzienlijk zijn.

Een kwart van alle latters wil in de toekomst blijven latten en iets meer dan driekwart wil uiteindelijk gehuwd of ongehuwd samenwonen. Er is door de jaren heen geen toename waarneembaar van het aandeel voor wie de latrelatie ook de gewenste relatievorm is.

Waarom latten ? 
Met name hoog opgeleide ouderen verkiezen het latten boven huwen of samenwonen.
Er kunnen verschillende redenen zijn om de voorkeur te geven aan een latrelatie.

 • Wellicht is men inmiddels erg gewend geraakt aan de vrijheid in het huishouden.
 • Soms is de werkkring van ene partner te ver weg van de andere partner.
 • Of hebben zij hun sociale netwerk in een andere plaats.
 • Er kunnen kinderen zijn uit een eerdere relatie en verkiezen de partners om
  deze niet te confronteren met de nieuwe partner.
 • Het kan moeilijk zijn om een geschikte woning te vinden die beiden passen.
 • Er kunnen financiële omstandigheden zijn die samenwonen minder aantrekkelijk maken.
 • Samenwonen op één adres heeft zeker ook fiscale consequenties, alhoewel de vaste lasten dalen.
 • De AOW voor samenwonenden en gehuwden is lager.
 • En waar sprake is van uitkeringen vanwege bijstand, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid, kan samenwonen leiden tot een vermindering van rechten.
 • Recht op alimentatie of pensioen kunnen in sommige gevallen deels komen te vervallen.
 • etc.Een hele woning per persoonMaar deze personen maken intussen wel gebruik van twee woningen.
  Zeker als het oudere latters betreft, zullen dat woningen zijn waarin zij al woonden toen
  er nog sprake was van een huwelijk e/o een gezin met kinderen. Wellicht is het huwelijk ontbonden of is de partner overleden.CBS : Verdere groei verwachtDe komende jaren zal het aantal alleenstaanden verder toenemen, tot 20 procent, volgens de CBS-huishoudensprognose 2018-2060. In 2035 zijn er naar verwachting 3,6 miljoen mensen die alleen een huishouden vormen, ruim een half miljoen meer dan in 2018. Het grootste deel van deze groei komt voor rekening van zeventig plussers, met bijna een half miljoen. Het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) en het CBS publiceerden daarom de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.PLEIDOOI : RUIM BAAN VOOR LATTERS
  Wellicht is dit het juiste moment om Latters OPTIONEEL in de gelegenheid te stellen
  zich officieel te vestigen ten kantore van een woon-trust. Daaronder versta ik een
  bedrijf dat zich richt op het registreren van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats.
  Zoiets als een verpleeghuis, maar dan zonder kamers.

  Latters die daarvoor kiezen, kunnen desgewenst hun intrek nemen in een caravan of camper.
  Een gehuurde of aangekochte vakantiewoning is dan natuurlijk ook geschikt als onderkomen. Maar semi-permanent verblijven valt doorgaans niet in het bestemmingsplan.
  Het woontrustkantoor verzorgt vervolgens wekelijks voor de doorverzending van
  post naar een erkend adres, zoals een eigen kind, een vriend of het adres van de partner waar hij of zij veelal toch regelmatig logeren.
  Op deze wijze kan er juridisch of fiscaal geen claim worden gelegd bij de lat-partner.
  Maar zo kan dus wel bereikt worden dat honderdduizenden woningen beschikbaar
  komen die vervolgens te huur worden aangeboden of ter verkoop.
 • Uitkeringsrechten kunnen dan onaangetast blijven
 • Fiscale zaken blijven zoals zij zijn
 • Vrijheid en zelfstandigheid van wonen blijven ongewijzigd
 • AOW en andere financiële zaken blijven zoals zij zijn

Maar met als resultaat dat de woningnood zo snel ten einde komt, dat er een abrubt einde komt aan de ongebreidelde en onverantwoorde omvang van prijsstijgingen van woningen.

1 % hypotheekrente is niet realistisch
Zodra het rente-spook weer opdoemt, zullen zij die na 2018 een huis hebben gekocht, zich pas realiseren dat hun woning voor 20 % of meer “onder water” is komen te staan omdat nieuwkomers zich geen hoge hypotheken (12% in 1985) kunnen permitteren.
Dus krijg je voor je dure huis een stuk minder dan je daarvoor betaalde.

Als sneeuw in de zon
En dat daling van de verkoopwaarde het eigen vermogen snel kan doen verdampen, is wel bewezen in de jaren rond 1989.
Als dat weer zou gebeuren, dan is het dus te laat om de Latters uit hun huizen te lokken.

Geraadpleegde bron : CBS

Andere publicaties over stikstof en de woningnood :
Zoektocht naar woningen die zinloos leeg staan
Kansloos, tenzij je gaat overbieden
Verkeersstromen woon-werkverkeer onder de loep

GEEN REACTIES