‘Plannen kabinet onvoldoende’

‘Plannen kabinet onvoldoende’
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars en een aantal ondernemersorganisaties zijn opvallend eensluidend in hun eerste reacties op de kabinetsplannen gepresenteerd in de Miljoenennota. Die plannen zijn onvoldoende om de maatschappelijke problemen waar ons land voor staat op te lossen, vinden zij. Algemeen kan worden gezegd dat iedereen graag aan de slag wil, maar dat er veel meer moet worden geïnvesteerd. Daarvoor is het vooral van belang dat er eindelijk een nieuw kabinet komt.

VNO-NCW, MKB Nederland en LTO melden in een gezamenlijk persbericht: ‘Hoewel het kabinet in de Miljoenennota enkele goede eerste stappen zet om meer te investeren in bijvoorbeeld klimaat en wonen, staat het meeste beleid vrijwel stil. We kunnen ons dit niet permitteren, gelet op de grote vraagstukken waar ons land voor staat.’

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Honderd miljoen per jaar voor het woningvraagstuk en 400 miljoen per jaar voor het klimaat zijn onvoldoende. Bovendien gebeurt aan het meest urgente grote vraagstuk, stikstof, nog niets. Voor alle grote vraagstukken geldt dat we ze niet meer oplossen door te blijven doen ‘hoe we het de afgelopen decennia deden’. Wat nu dringend nodig is, is een kabinet. Een stabiel kabinet.’

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Komend jaar staat voor het mkb in het teken van herstel en groei. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat bedrijven genoeg mensen hebben. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om gericht beleid. Zorgen heb ik over de lasten voor bedrijven en hernieuwde plannen op dat terrein. Ondernemers hebben door corona een jas uitgedaan, maar staan tegelijk voor grote investeringen, onder meer in verduurzaming. Ondernemers voelen de urgentie, maar er is een kabinet nodig dat knopen doorhakt, zodat ze weten welke kant het op gaat.’

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland: ‘We missen een gevoel van urgentie in deze begroting. De agrarische inkomens staan onder druk, het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en te huisvesten, en we staan voor grote opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Onze ondernemers dragen oplossingen aan maar Den Haag blijft achter. Dat zorgt voor onzekerheid. Wij dagen het kabinet daarom uit nu echt aan de slag te gaan met onze voorstellen voor verdienvermogen en verduurzaming, en het komende jaar géén beleid te maken dat boeren en tuinders meer geld kost dan het oplevert.’

Overstromingsschade
Het Verbond van Verzekeraars komt op eigen terrein tot dezelfde conclusies: ‘De Miljoenennota staat vanwege de beperkte manoeuvreerruimte van het demissionair kabinet op gespannen voet met de forse beleidsopgaven van Nederland. De achterstanden die zijn opgelopen bij het klimaatbeleid, de aanpak van criminaliteit en het tekort aan woningen vragen om meer maatregelen. Met name de klimaatschade, waar ons land het afgelopen jaar mee te maken kreeg, laat zien dat de bakens verzet moeten worden.’

‘De problemen zijn zo omvangrijk en urgent, dat we echt uitzien naar een nieuwe regering die de mouwen kan opstropen’, aldus algemeen directeur Richard Weurding. Hij is positief over de samenwerking tussen kabinet en verzekeraars bij het vergoeden van de overstromingsschade in Limburg, maar het is volgens hem hoog tijd dat er een meer structurele oplossing komt voor dit soort rampen.

Een volgend kabinet zal wat het Verbond betreft werk moeten gaan maken van de energietransitie met voldoende aandacht voor de veiligheid, klimaatbeleid, bouwen, en de eerder uitgebrachte adviezen van sociale partners inzake de arbeidsmarkt en een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Plannen in vogelvlucht
Wie alle kabinetsplannen van belang voor intermediairs en verzekeraars overzichtelijk op een rij wil bekijken, kan terecht bij het traditionele Prinsjesdagoverzicht van opleider Hoffelijk Financieel. Of kijk op de Prinsjesdagnieuwsbrief van VNO-NCW en MKB Nederland.

GEEN REACTIES