Kritiek op zorgverzekeraar EUCare komt wat aan de late kant

© Pixabay

In de afgelopen week is de kleine zorgverzekeraar EUCare onder vuur komen te liggen vanwege hun weigering om mee te doen aan een corona-akkoord tussen verzekeraars en ziekenhuizen.

Vooral een opiniestuk in NRC Handelsblad trok de aandacht: Mark van Houdenhoven, directievoorzitter van de Sint Maartenskliniek (een gespecialiseerd ziekenhuis op het vlak van beweging en revalidatie) en hoogleraar Economische Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg, trok fel van leer tegen de verzekeraar. Hij noemde de weigering om mee te doen aan de gezamenlijke afspraken rond de gevolgen van Covid-19 niet solidair en riep volmachtpartij Aevitae op om de samenwerking met EUCare te staken.

Nu heeft dat laatste weinig kans omdat zowel EUCare als Aevitae in handen zijn van de Limburgse verzekeringsondernemer Harry Laeven. Bekeken vanuit het bedrijfsmodel van EUCare en Aevitae heeft Laeven weinig belang bij collectieve branche-afspraken. Dit model is namelijk nagenoeg volledig gebaseerd op herverzekering: het verzekeringsrisico is grotendeels ondergebracht bij een herverzekeraar (welke, dat is onbekend maar mogelijk gaat het om Swiss Re) en daarvoor ontvangt EUCare een vergoeding in de vorm van commissie. Deze commissie wordt vervolgens doorgesluisd naar Aevitae omdat de gevolmachtigd agent uiteraard zorgdraagt voor de daadwerkelijke verkoop van de zorgpolissen. De claims die EUCare indient bij de herverzekeraar moeten derhalve gerelateerd zijn aan zorgkosten met gecontracteerde partijen. Een bijdrage aan een collectieve financiële voorziening zou best wel eens niet binnen de dekkingsvoorwaarden van de herverzekeraar kunnen vallen.

Tactisch gezien onhandig draaien EUCare en Aevitae er in de eigen toelichting op de recente gebeurtenissen wat omheen. Er wordt gesteld dat het om ‘premiegelden gaat die zorgvuldig moeten worden ingezet’ en dat daarom met ziekenhuizen individuele afspraken worden gemaakt ‘die recht doen aan de ontstane situatie bij deze ziekenhuizen’. Eucare kijkt per ziekenhuis welke ondersteuning er plaats dient te vinden.

Nu kun je daar van alles van vinden en harde kritiek op uiten maar uiteindelijk handelen Laeven en zijn kompaan Arndt van der Beuken met hun herverzekeringsconstructie gewoon binnen de grenzen van de wet. Een woordvoerder van de NZa bevestigde vorig jaar aan Findinet dat EUCare zich op het vlak van zorginkoop, financiering en premiestelling aan de Zorgverzekeringswet houdt. Het verzekeren van zorgkosten op basis van herverzekering brengt nu eenmaal bepaalde gevolgen met zich mee, en wie daar problemen mee heeft, had dat eerder moeten bedenken. Bijvoorbeeld bij de toetreding van EUCare tot de Nederlandse markt of nog eerder, bij het opstellen van de Zorgverzekeringswet.

GEEN REACTIES