Spotlight: “Limburgse wonderboy weer actief, maar nu als zorgverzekeraar”

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

Ooit gepubliceerd op : 1 mei 2020
De wonderbaarlijke Limburgse verzekeringsondernemer Harry Laeven heeft met zijn eigen, op Malta gevestigde, zorgverzekeraar EUCare inmiddels een marktaandeel van 1%. Hoe heeft hij hem dat gelapt?

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

Dienstverlener voor polisadministratie & claims
Harry Laeven is geen onbekende in de Nederlandse zorgmarkt. Met zijn bedrijf Aevitae verzorgde hij voor verschillende grote zorgverzekeraars de polis- en claimadministratie. Onder meer door de kwalitatief goede IT-systemen (door Laeven zelf ontwikkeld) wist Aevitae een zekere faam te verwerven. In 2013 leek hij echter te kiezen voor een positie in de luwte.

Waterland
Hij verkocht in 2008 een meerderheidsbelang in Aevitae aan investeringsmaatschappij Waterland en trad een paar jaar later terug als directeur. De verkoop van zijn dienstverlener leverde hem enkele tientallen miljoenen op. De kas van zijn Holding HL Insurance Management werd dus stevig gespekt.

Arndt van der Beuken
In 2018 kocht deze Holding het belang in Aevitae weer terug van Waterland. Aevitae staat dan nog onder directie van Arndt van der Beuken.

Slim plan: Een eigen verzekeraar die een volmacht kan geven aan een eigen volmachtkantoor!
Laeven’s plannen gingen verder: het oprichten van een eigen verzekeraar. Maar onze wonderboy voorzag dat de route via de Nederlandse toezichthouder DNB geen sinecure is.
Dus werd een alternatieve route bedacht. Uw redactie zocht het voor u uit en kan u thans melden hoe dat je dat kan doen :

September 2018 : ECSH B.V.
Met een andere persoonlijke holding, HL Revelations (Heerlen), richt Laeven een dochterbedrijf op onder de naam ECSH BV te Heerlen.

8 oktober 2018 : ECHC Ltd.
ECSH BV richt vervolgens de vennootschap ECHC Ltd. op, gevestigd te Malta.
Quantum Leben uit Liechtenstein (in Nederland actief met ORV’s, o.m. via TAF) participeert voor 21% in aandelen ECHC Ltd.

(wederom) 8 oktober 2019 : EUCare
ECHC Ltd richt op 8 oktober 2019 een verzekeraar op onder de naam EUCare, ingeschreven bij de Maltese Kamer van Koophandel.

November 2019 : EU Paspoort voor zorgverzekeraar EUCare
De Maltese financiële toezichthouder MFSA verleent reeds begin november een vergunning aan deze nieuwe verzekeraar, inclusief het zogeheten Europees Paspoort waarmee EUCare in andere EU-landen verzekeringsproducten kan aanbieden.

Nieuwe baan voor onze wonderboy
Hij wordt commissaris bij EUCare en zijn compaan bij Aevitae (Arndt van der Beuken) wordt ‘executive director’ van de nieuwe zorgverzekeraar.

Vliegende start
De kersverse zorgverzekeraar maakte meteen een vliegende start op de Nederlandse zorgmarkt. Uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat Laeven’s volmachtkantoor Aevitae een portefeuille van 50.000 zorgpolissen heeft overgesloten van Avero naar EUCare. Dit gebeurt overigens met instemming van Avero, die de samenwerking met Aevitae ‘in goed overleg’ heeft beëindigd, zo geeft een woordvoerder van Avero aan.

Inkoopbemiddelaar Caresq
Op het vlak van de inkoop van zorg werd een overeenkomst gesloten met inkooporganisatie Caresq. En met dit extra steuntje in de rug kon de Maltese zorgverzekeraar EUCare in 2019 vlotjes van start.

Collectiviteiten
En afgelopen jaar ging EUCare samen met Aevitae op zoek naar nieuwe klanten, hoofdzakelijk in de vorm van collectiviteiten voor werknemers van bedrijven. Maar er werd bijvoorbeeld ook een collectiviteit gevormd rond het onder senioren populaire tijdschrift Plus Magazine.

Strategische zet optima forma
De strategie had succes: uit cijfers van dataverzamelaar Vektis bleek vorige maand dat het marktaandeel van EUCare steeg van 0,3% naar 1%.

Autoriteiten tevreden en content
Ook qua zorginkoop en financiering van zorgverleners gaat alles goed, aldus een woordvoerder van de NZa. ‘Er zijn geen signalen dat er zaken niet goed gaan. EUCare houdt zich aan de Zorgverzekeringswet.’

Solvabiliteitsvraagstuk
Maar heeft EUCare, en dus Laeven, voldoende buffers om te blijven voldoen aan de solvabiliteitsrichtlijnen? Malta of Nederland: de Solvency 2-regels zijn hetzelfde, aldus een woordvoerder van toezichthouder DNB. Nu is de Limburger zeker niet arm (hij stond een tijd in de Quote 500), maar het is onwaarschijnlijk dat hij persoonlijk garant kan staan als de schadelasten van een paar honderdduizend polishouders hoger uitvallen dan voorzien.

Herverzekering van 80%
EUCare heeft daar evenwel een oplossing voor, blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag. Ruim tachtig procent van de portefeuille is namelijk ondergebracht bij een herverzekeraar en daardoor is opeens een stuk minder kapitaal nodig.
De naam wordt niet genoemd, wel dat de partij onder EU-regulering valt en een rating van AA- heeft. Het is natuurlijk speculeren maar mogelijk gaat het om Swiss Re. Een woordvoerder van de Zwitserse herverzekeraar wil geen commentaar geven, maar het is zeker geen onlogische gedachte. Swiss Re heeft een rating van AA-.

Iptiq
Maar belangrijker: Swiss Re is met werkmaatschappij Iptiq (statutaire zetel in Luxemburg) al risicodrager is op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt (o.m. met Promovendum en BeSured). En deze aanbieder is net als EUCare voor zorginkoop is aangesloten bij Caresq. Dus dat maakt samenwerken praktisch gezien makkelijk.

Beloningen (Acquisitiekosten / commissies)
Een leuk weetje is verder dat EUCare zo’n slordige 7,1 mln euro aan Aevitae betaalde.
Onder de noemer ‘Acquisitiekosten’ terug te vinden in de cijfers.
Intrigerend is het feit dat EUCare een bedrag van 8 mln euro inboekt vanwege ontvangen beloningen. De herkomst van dit bedrag wordt nergens toegelicht in het jaarverslag. Maar het is niet onaannemelijk om te veronderstellen dat EUCare als tussenpartij heeft gefungeerd tussen enerzijds de herverzekeraar en anderzijds volmachtkantoor Aevitae: EUCare ontvangt commissie van de herverzekeraar en sluist dit (grotendeels) weer door naar Aevitae.

Cirkel is weer rond
En dan zou de cirkel weer rond zijn: Harry Laeven begon als verzekeringsintermediair en is dat nu met EUCare nog steeds.

Lieuwe Koopmans
Hans van Ommen

Noot: De redactie van Findinet heeft via verschillende kanalen contact gezocht met EUCare en Aevitae. Maar van die zijde werd tot nu toe niet gereageerd op verzoeken om informatie.

GEEN REACTIES