Kifid stelt nieuwe referentierente voor doorlopend krediet vast

Kifid stelt nieuwe referentierente voor doorlopend krediet vast

De DNB-rentereeks voor variabele rente op nieuwe woninghypotheken geldt met ingang van mei 2022 als referentierente voor variabele rente op doorlopend consumptief krediet, met een opslag van 5,28 procentpunt. Dat heeft de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid bepaald naar aanleiding van een zaak over het Flexibel Hypotheek Krediet van ABN AMRO.

Het Kifid volgt daarmee de conclusies uit een deskundigenrapport. De uitspraak is basis voor soortgelijke klachten, die door het Kifid waren aangehouden.

Op zoek naar nieuwe maatstaf

De Nederlandse Bank stopte vorig jaar mei met de publicatie van de rentereeks voor doorlopend consumptief krediet. Daardoor had het klachteninstituut geen maatstaf meer voor de behandeling van klachten over consumptief krediet met variabele rente, en moest het op zoek naar een andere.

Twee onafhankelijk deskundigen, de heren dr. ir. R. Lord en prof. dr. A.M.H. Slager RBA, hebben onderzocht welke publiek beschikbare rentereeks als referentie zou kunnen gelden. Zij concluderen dat de variabele rente op nieuwe woninghypotheken bruikbaar is als alternatief.

Dit rentetarief publiceert DNB op haar website en is daarmee openbaar. Verder voldoet deze rentereeks aan de randvoorwaarden die consumentenorganisaties en kredietverstrekkers hebben gesteld als het gaat om “bestendigheid, tijdigheid en het definitieve karakter van de publicatie”.

Opslag

Om te zorgen dat de DNB-rentereeks voor variabele rente op nieuwe woninghypotheken aansluit op de DNB-rentereeks voor doorlopend consumptief krediet die geldt als referentierente van 1 juni 2010 tot 1 mei 2022, adviseren de deskundigen een opslag van 5,28 procentpunt toe te passen.

De deskundigen hebben hun bevindingen vastgelegd in het deskundigenrapport “Onderzoek alternatieve referentierente doorlopend consumptief krediet”. De Geschillencommissie van Kifid volgt de conclusie en het advies van de deskundigen en concludeert dat de marktrente voor een regulier doorlopend consumptief krediet ook geldt als referentierente voor een doorlopend consumptief krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, zoals in de onderhavige zaak.

Het betreft een klacht over het variabel rentetarief voor het Flexibel Hypotheek Krediet van ABN AMRO. Eerder al had de Geschillencommissie in deze klacht geoordeeld dat voor zover het rentetarief niet in de pas heeft gelopen met de relevante marktrente, de bank de te veel betaalde rente moet terugbetalen.

Voor het berekenen van die compensatie was het nodig om de relevante marktrente te bepalen en daarover konden de consument en de bank het niet eens worden. Het deskundigenonderzoek wijst uit dat het product Flexibel Hypotheek Krediet veel gelijkenis vertoont met het reguliere doorlopende consumptief krediet en datzelfde geldt voor de renteveranderingen van beide producten.

Rentemarge

De deskundigen doen verder de aanbeveling om de inmiddels gebruikelijke systematiek te hanteren voor het bepalen van de marge ten opzichte van de relevante marktrente. Bij het aangaan van de overeenkomst is bepaald wat het verschil is tussen het individuele rentetarief voor het Flexibel Hypotheek Krediet en de momenteel geldende referentierente. Dat verschil moet de kredietverstrekker gedurende de gehele looptijd van het Flexibel Hypotheek Krediet handhaven.

Rente-over-rente-effect

Daarnaast bevestigt de Geschillencommissie dat de bank bij het maken van de herberekening rekening moet houden met het zogenoemde rente-over-rente effect, zoals de Commissie van Beroep in haar uitspraak CvB 2022-0036 van augustus 2022 heeft geoordeeld.

Soortgelijke klachten

Deze einduitspraak GC 2023-0305 is bindend en hangt samen met de eerder gedane tussenuitspraken GC 2022-0367A en GC 2021-0633A.

Kifid heeft meerdere klachten van consumenten over de rente van het Flexibel Hypotheek Krediet aangehouden, in afwachting van deze einduitspraak. Nu de einduitspraak is gedaan en ook duidelijk is wat de referentierente moet zijn, kan het Kifid de behandeling van soortgelijke klachten weer oppakken. Consumenten met een tot nog toe aangehouden klacht over het Flexibel Hypotheek Krediet ontvangen voor eind mei bericht.

Bron: Kifid

 

 

 

 

GEEN REACTIES