Kassa besteedt aandacht aan zorgplicht adviseur bij premiedaling orv’s

Kassa besteedt aandacht aan zorgplicht adviseur bij premiedaling orv's
© Pixabay

TV-programma Kassa besteedt waarschijnlijk op 6 oktober aandacht aan de zorgplicht van adviseurs bij het attenderen van hun klanten op lagere premies voor overlijdensrisicoverzekeringen. Dit naar aanleiding van de uitspraak hierover van het Kifid in juli.

In die uitspraak werd een adviseur veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 3200 euro aan een klant, omdat deze hem alleen algemene informatie via de mail had toegezonden en geen concreet premievoorstel voor oversluiten had gedaan. Kassa wil weten of meer consumenten zulke ervaringen hebben.

In een oproep voor een enquête schrijft Kassa: “De premies van overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren spectaculair gedaald. Maar oversluiten tegen een lagere premie is niet altijd mogelijk. Kassa zou graag willen weten wat je ervaring is met overstappen naar een andere overlijdensrisicoverzekering.” In de enquête kan de consument aangeven of de intermediair hem gedurende de looptijd van zijn financiële product heeft geïnformeerd over bijvoorbeeld premie- of rentedalingen. Daarbij wordt ook gevraagd of het ging om een concreet voorstel of alleen om algemene besparingsinformatie.

Zorgen
Jeroen Oversteegen, directeur van de Hypotheekbond, maakt op sociale media zijn zorgen kenbaar over de publiciteit rond dit onderwerp. “Bij overlijdensrisicoverzekeringen die op de oorspronkelijke premies worden gecontinueerd loopt de ‘schade’ voor de consument elk jaar verder op. Bij hogere overlijdensrisicoverzekeringen die bijvoorbeeld in het kader van een hypothecaire lening zijn afgesloten, kan het totale bedrag aan premie die in de beleving van de consument ’te veel’ in rekening wordt gebracht, aanzienlijk zijn. Voorbeelden hiervan zullen in de publiciteit de nodige aandacht kunnen krijgen. Dit kan het imago van de sector in zijn algemeenheid, maar ook de reputatie van de individuele financieel adviseur aantasten.”

Nuanceringen
Ook merkt Oversteegen op dat het lastig is nuanceringen over te brengen in consumentenprogramma’s waarbij voor elk item maar beperkt de tijd beschikbaar is. Zoals het gegeven dat de eerste kosten van een ORV over de gehele looptijd van de verzekering gespreid worden. En dat sommige consumenten door slechtere gezondheid of hoge leeftijd hun verzekering sowieso niet meer kunnen oversluiten. Daarnaast kunnen de financiële voordelen voor de consument vaak tegenvallen, aldus Oversteegen.

Modelbrief
Bureau DFO heeft eerder al aan financieel advieskantoren een gratis modelbrief ter beschikking gesteld om hen te helpen invulling te geven aan hun door het Kifid beschreven wettelijke zorgplicht. En de Nationale Hypotheekbond heeft een tool ontwikkeld waarmee adviseurs binnen enkele uren van elke overlijdensrisicoverzekering die zij in beheer hebben, kunnen achterhalen welke verzekeraars de laagste premies bieden, welke besparing voor de consument te behalen is, en hoe per klant een “ingevulde” modelbrief van het eigen kantoor kan worden aangemaakt.

GEEN REACTIES