Kassa deelt klappen uit aan verzekeringsadviseurs

Kassa deelt klappen uit aan verzekeringsadviseurs

Financieel adviseurs blijken massaal de Wet op het financieel toezicht (Wft) te overtreden door klanten niet of onvoldoende te wijzen op tussentijdse premiedalingen van afgesloten financiële producten, zoals overlijdensrisicoverzekeringen. Dat meldde consumentenprogramma Kassa tijdens de uitzending van 6 oktober, na een enquête onder zowel consumenten als adviseurs.

De uitzending was gewijd aan de Kifid-uitspraak van deze zomer, waarin een adviseur werd veroordeeld tot het terugbetalen van €3200 euro aan een consument, omdat hij deze niet had gewezen op de forse premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen.

De enquête van Kassa over hoe klanten de nazorg van hun intermediair ervaren, werd ingevuld door 1002 klanten van diverse financiële tussenpersonen. In samenwerking met de Hypotheekbond en brancheorganisatie Adfiz vulden bovendien 264 adviseurs een enquête in over hoe zij nazorg verlenen.

Nooit meer wat gehoord
Uit de resultaten blijkt dat 78 procent van de consumenten nooit meer wat zijn adviseur gehoord heeft na het afsluiten van een financieel product. Het overgrote merendeel van klanten met een overlijdensrisicoverzekering is bovendien niet geïnformeerd over de enorme premiedalingen van hun orv en de mogelijkheid om te besparen door over te sluiten.

Daarmee voldoen adviseurs volgens advocaat financieel recht Harm Jan Tulp niet aan hun zorgplicht zoals omschreven in artikel 4:20 en 4:21 van de Wft. “De zorgplicht voor tussenpersonen is al meer dan vijftien jaar geleden door de Hoge Raad aangenomen”, aldus Tulp.

Uit de antwoorden op de enquête van de adviseurs bleek dat 52 van hen vaak nazorg verleent, 44% soms, en 4% nooit. Van die 52% heeft 45% een concreet voorstel gedaan, en 37% alleen algemene informatie gestuurd zoals een nieuwsbrief. Volgens advocaat Tulp is het de vraag of dat laatste voldoende is. “Daarvoor moet de klant expliciet toestemming hebben gegeven. Zo niet dan zou de adviseur schriftelijk moeten informeren over bijvoorbeeld premiedalingen.”

Teruggave premie
Met de uitspraak van het kifid in de hand komen volgens Tulp en ook volgens Jeroen Wolfsen van vergelijkingssite Moneywise mogelijk vele tienduizenden mensen in aanmerking voor een teruggave van te veel betaalde premie.

Kassa meldde dat brancheorganisatie Adfiz uitgenodigd was om in de uitzending van 6 oktober aanwezig te zijn, maar dat niemand bereid bleek om te komen. Joost Melis, bestuurslid van branchevereniging NVHP, durfde het wel aan. Hij nuanceerde de zaak door erop te wijzen dat het niet zeker is dat een aanpassing van een orv altijd in het voordeel is van de klant, omdat de premie mede afhankelijk is van diens persoonlijke situatie en gezondheidstoestand.

GEEN REACTIES