Opinie: Experimenteer met eerstelijns zorgpolis

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

In deze weken wanneer we weer bestookt worden door de commercials van de diverse zorgverzekeraars, komen traditiegetrouw ook enkele onderzoeken voorbij over het huidige zorgstelsel.

Deze week bijvoorbeeld van vergelijkingssite Pricewise en net zo traditiegetrouw was dat één van de uitkomsten de weerzin tegen (de hoogte van) het eigen risico betrof. Veel consumenten houden niet van het eigen risico, maar ze houden ook niet van hogere premies als alternatief voor het schrappen van het eigen risico, zo bleek uit datzelfde onderzoek. En dan heb ik het nog niet over de vele miljarden aan zorgpremies die werkgevers en zzp-ers jaarlijks afdragen aan het Zorgverzekeringsfonds, iets waar bijna nooit iemand het over heeft.

Om aan de wensen van burgers ten aanzien van de zorgpremie en het eigen risico tegemoet te komen, tastten de zorgverzekeraars tot nu toe hun reserves aan. Maar dit is op de lange termijn financieel niet houdbaar en om dan toch aan de wensen van consumenten gehoor te geven, moeten linksom of rechtsom de zorgkosten omlaag. Veel partijen in het veld schermen met preventie als middel om het zorgverbruik af te remmen. Hoewel ik iedereen een gezonde leefstijl aanraad, is mijn inschatting dat dit een kansloze strategie is. Het is te vrijblijvend, moeilijk te controleren en bevat nauwelijks een financiële prikkel voor verzekerden om minder zorg te consumeren.

Serieuze kostenverlaging is te realiseren door het verplaatsen van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn. Al jarenlang worden op dit punt goede voornemens uitgesproken maar van echte actie is nog steeds maar mondjesmaat sprake. Om deze beweging vaart te geven, zullen consumenten serieus financieel beloond moeten worden om meer gebruik te maken van eerstelijns zorg. Dat kan bijvoorbeeld door naast de huidige basisverzekering een ‘eerstelijns zorgpolis’ in het leven te roepen, waarbij de verzekerde zich verplicht om alleen van eerstelijnszorg gebruik te maken en wanneer het medisch echt noodzakelijk is, een doorverwijzing krijgt naar de tweede lijn. Een dergelijke polis moet dan fors goedkoper worden aangeboden, bijvoorbeeld zonder eigen risico en/of door een lagere premie.

Dit is een ingrijpende maatregel met veel gevolgen voor de verschillende partijen in het zorgveld. Het is daarom verstandig dit eerst te testen met een experiment. Gezien de snel dalende reserves van zorgverzekeraars, zou een dergelijke proef niet te lang op zich moeten laten wachten.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES