Doelmatigheid Informatiedossier

Achmea wijst eis Consumentenbond en Woekerpolis.nl af

Een melkveehouder uit Someren krijgt zijn schade (€ 95.000) als gevolg van de hagel in juni niet vergoed. Hij is verzekerd voor stormschade en niet voor hagelschade, zo betoogde Interpolis. De rechtbank Rotterdam stelt de verzekeraar in het gelijk.

In deel 4 van onze reeks over de 2e Richtlijn EU verscheen onder de titel: informatiedocument voortaan verplichte kost een publicatie die in dit kader buitengewoon relevant is.

Een gewaarschuwde boer is een slimme boer
Immers : indien de betreffende ondernemer voorafgaande aan het afsluiten van de verzekering nadrukkelijk in een persoonlijk dossier was gewezen op het feit dat hij gekozen heeft voor een verzekeringsproduct dat geen dekking biedt in geval er schade ontstaat door neerslag in de vorm van hagel, dan was hij in de gelegenheid geweest zijn keuze te wijzigen.
Immers : voor een luttele premieverhoging had hij zich wel tegen deze schade kunnen verzekeren bij Interpolis.

Een goed informatiedocument tevens in het belang van de verzekeraar !
Hiermee wordt maar weer eens duidelijk dat de 2e Richtlijn niet alleen van belang is voor de zakelijke en/of particuliere consumenten, maar zo kan een verzekeraar ook voorkomen dat haar publiekelijk wordt verweten dat in de kleine lettertjes staat dat de schade weer eens niet is gedekt.
Adequaat informeren is altijd beter dan het gelijk krijgen via een juridische procedure.

 

GEEN REACTIES