ABN Amro-adviseurs geschorst wegens fraude

fraude adviseurs abn-amro
© Px

ABN Amro heeft negen medewerkers geschorst vanwege valsheid in geschrifte met hypotheekdossiers. Dit meldt het Financiële Dagblad. De medewerkers hebben de handtekeningen van klanten buiten hun medeweten gekopieerd om zo hun hypotheekdossier af te kunnen sluiten. De bank heeft toezichthouders DNB en AFM geïnformeerd en is mede op last van de gedragstoezichthouder gestart met een groot intern onderzoek waarbij alle hypotheekdossiers vanaf 2013 worden doorgelicht.

Directeur Frans Woelders van het Nederlandse retailbedrijf van ABN Amro bevestigde tegenover het Fd de schorsing van de hypotheekadviseurs. ‘We beraden ons op mogelijke sancties.’ Die kunnen volgens Woelders variëren van een berisping tot ontslag. Of het klantbelang is geschaad is volgens Woelders nog onduidelijk, dat moet het interne onderzoek uitwijzen. ‘Daar hebben we vooralsnog geen aanwijzingen voor. Maar als dat is gebeurd, zullen we dat corrigeren.’

Offerte

Probleem bij de dossiers was dat de offerte van de bank aan de klant afweek van het eerder verstrekte advies van de ABN Amro-adviseur of incompleet was. De adviseur moet het advies volgens de interne regels van ABN Amro verbeteren en dat delen met de klant. Diens handtekening geeft aan dat het verbeterde advies is gezien en besproken. Een speciale controleafdeling binnen de bank controleert de dossiers achteraf om te kijken of het advies in één keer klopte of dat dit anders in lijn met de offerte moet worden gebracht.

Volgens ABN Amro kunnen onder meer de hoogte van de maandlasten, de looptijd of de aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen redenen zijn om het advies achteraf aan te passen. ‘Het kan zijn dat een klant vooraf aangeeft maximaal € 800 uit te willen geven aan woonlasten en dat dan in het advies staat’, zo geeft Woelders als voorbeeld. ‘Vervolgens blijken de woonlasten op € 850 uit te komen, iets dat de klant kan en wil betalen. Als daar krediettechnisch niks mis mee is, dan krijgt de klant die hypotheek. Maar dan moet het advies volgens onze interne regels wel worden aangepast.’

Interne regel

Als dat is gebeurd, vraagt de bank vanwege de zorgvuldigheid nogmaals de handtekening van de klant. Deze interne regel lijkt mede te zijn ingegeven door de eis van toezichthouder AFM dat het hele adviestraject reconstrueerbaar moet zijn. Het controleteam van ABN Amro stuitte bij de dossiercontroles op een geval waarbij een adviseur een handtekening op het originele advies heeft gekopieerd naar het verbeterde advies. De bank heeft vervolgens een intern onderzoek gelast naar alle sinds 2013 verbeterde hypotheken. Daarop kwamen nog eens acht namen van adviseurs naar boven. Het onderzoek is nog gaande. Het gaat om 9000 dossiers. ABN Amro heeft in Nederland circa 1000 medewerkers die hypotheekadviezen geven.

(Fd)

GEEN REACTIES