‘Gebrekkige doorstroming ouderen oorzaak van problemen woningmarkt’

Copyright : Pixabay / Henryk Niestrój 

Zie ook onze publicatie van september 2021: Veroorzaakt Latten woningnood?

Naar aanleiding van publicaties op teletekst en Rtv Oost.
Niet verzekerd van een woning. Geen taak voor verzekeraars.
Veel ouderen blijven te lang in een huis wonen dat te groot is, waardoor de Overijsselse woningmarkt vastloopt. Dat blijkt uit een rondvraag langs gemeenten door RTV Oost in samenwerking met de NOS. Volgens de gemeenten is deze ‘gebrekkige doorstroming’ een belangrijke oorzaak voor problemen op de huizenmarkt.
Volgens de gemeenten lijken veel ouderen ‘gevangen te zitten’ in het huis dat ze met hun gezin bewoonden. Na het uitvliegen van de kinderen kunnen ze het niet gemakkelijk inwisselen voor een aantrekkelijke, kleinere woning.

Nauwelijks geschikte woningen
Omdat er nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden zijn, blijven ouderen zitten waar ze zitten en stokt de woningmarkt, zeggen de gemeenten. Vooral in Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland wordt het zo ervaren, blijkt uit de rondvraag.

In Overijssel zijn de afgelopen jaren verschillende (particuliere) initiatieven ontstaan voor ouderenhuisvesting, al duurt het vaak even voor deze projecten van de grond komen.

Knarrenhof
Zo duurde de ontwikkeling van het Knarrenhof in Zwolle zo’n zes jaar. Inmiddels is het initiatief een succes en heeft het op meerdere plekken in het land navolging gekregen. In Hengelo begint komende zomer de bouw van het Brokanthuis, een wooncomplex voor senioren.

Brokanthuis
In het Brokanthuis wonen straks dertig mensen bij elkaar, ze hebben individuele woonruimtes, algemene ruimtes en diensten die ze kunnen afnemen. Maar het gaat er vooral om dat zij het gevoel hebben dat het van hen is“, zegt initiatiefnemer Caroline Coumans. Het zou na tien jaar de kroon zijn op haar werk.

De motivatie om dit huis te starten, komt vanuit haar werkervaring in de zorg. “Ik zag dat verzorgingshuizen gingen sluiten en dat ouderen niet meer zo goed beschut konden wonen. Ik ben ervan overtuigd dat ouderen wel willen verhuizen, maar dat er niet genoeg woonvormen zijn waar zij zich thuis voelen. Daarom heb ik het Brokanthuis ontwikkeld.”

De NOS en de regionale omroepen vroegen gemeenten wat zij zien als het grootste probleem op de woningmarkt, wat daarvoor de oorzaken zijn en wat er nodig is om de woningcrisis op te lossen. Van de 352 Nederlandse gemeenten reageerden er 191, grote en kleine, gespreid over het hele land.
Studenten van Hogeschool Saxion in Deventer deden vorig jaar onderzoek naar woonvormen voor ouderen. Voor de provincie Overijssel bekeken zij onder meer welke alternatieven er zijn voor ouderen in Overijssel. De studenten kwamen in hun onderzoek slechts een beperkt aantal senioreninitiatieven tegen.

Bouwen in parochietuin
Zo is Stichting Welzijn en hulp Sint Isidorushoeve bezig met de bouw van betaalbare huurwoningen in de parochietuin van de dorpskerk. Enkele kilometers verderop, in Hengevelde, is een groep actief die woonplekken wil creëren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen.

Het voormalige klooster Mariaoord in Luttenberg wordt momenteel bewoond door ouderen uit het dorp. Het klooster werd hiervoor verbouwd. In Wierden is men bezig met de totstandkoming van een woonhofje met levensbestendige woningen.

Wellicht het bekendste senioreninitiatief is het eerder genoemde Knarrenhof in Zwolle. De plannen hiervoor ontstonden in 2010. Hoewel er positief op het idee werd gereageerd, duurde het tot 2016 voor de eerste bewoners bezit konden nemen van de in totaal 48 seniorenwoningen.

De start van de bouw van het Brokanthuis in Hengelo staat gepland voor komende zomer. “Als ik van tevoren had geweten dat het zo lang zou duren, weet ik niet of ik eraan begonnen was“, aldus Coumans. “Maar ik ben nu heel erg blij dat ik het gedaan heb en dat het ook gaat lukken.

Grote rol woningcorporaties
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan twee derde van de gemeenten (69 procent) denkt dat het afschaffen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties belangrijk is voor het oplossen van de woningcrisis. Als de corporaties meer geld beschikbaar hebben, kunnen ze ook meer bouwen, is de redenering.

We moeten de verhuisbeweging op gang krijgenMartijn Rink, directeur-bestuurder bij Vechtdal Wonen:
Seniorenkorting
Met hun enorme woningbezit, kunnen woningcorporaties uiteraard een belangrijke rol spelen in de doorstroming van ouderen. Vechtdal Wonen pakte enkele jaren geleden de handschoen op. De woningcorporatie zag dat ouderen best willen verhuizen van een eengezinswoning naar een seniorenappartement, maar dat ze dit nauwelijks deden vanwege de hogere huurprijs.

Sinds een aantal jaren kunnen huurders op leeftijd gebruik maken van de zogeheten seniorenkorting. Wie verhuist naar een duurder appartement behoudt dan z’n oude, goedkopere huur. “Als we de verhuisbeweging op gang willen krijgen is het natuurlijk wel fijn als mensen hun oorspronkelijke huurprijs kunnen meenemen“, zegt Martijn Rink, directeur-bestuurder bij Vechtdal Wonen.

In het jaarverslag over 2020 van Vechtdal Wonen staat dat acht senioren dat jaar gebruik maakten van de korting. Door te verhuizen naar een appartement, maakten de senioren plek vrij voor jonge huurders op de woningmarkt.

Voorrang voor 65-plussers
Sinds medio vorig jaar geeft woningcorporatie Domijn 65-plussers uit Haaksbergen voorrang als ze willen verhuizen naar een gelijkvloers appartement. Domijn selecteerde hiervoor 184 woningen. Woordvoerster Esther Meijnen: “Er zijn huurders geweest die gebruik hebben gemaakt van deze sympathieke regeling. 65-plussers reageren zelf op deze woningen. Zij komen bovenaan de loting en krijgen dan een aanbod van ons.” Inmiddels zijn dertig senioren met voorrang verhuisd.

Om de doorstroming van ouderen in Losser te bevorderen, geeft Domijn 65-plussers uit deze gemeente voorrang bij de verhuur van de woningen in appartementencomplex De Lange School. Dit complex wordt begin 2022 opgeleverd. “In de zestien appartementen is het gelijkvloers wonen“, aldus Meijnen. “De lift én de ligging vlak bij het centrum maken De Lange School heel geschikt voor senioren.

Terug naar het Brokanthuis in Hengelo. Daar moeten senioren met belangstelling nog even wachten totdat ze er terecht kunnen. Het plan is dat er na de bouwvak gestart wordt en Coumans verwacht dat het dan vijftien maanden later opgeleverd wordt. “Dus dat betekent dat er over twee jaar dertig ouderen kunnen wonen die samen met elkaar kerst vieren.

GEEN REACTIES