Dossier UNIGARANT (Deel 8) Bindend of Niet Bindend, that is the question


Vervolg op publicatie 07

Deze publicatie heeft met name betrekking op de wijze waarop Kifid de namens Team Bolocan ingediende klachten heeft behandeld. En dat was een teleurstellende ervaring.

De Rechtbank te Assen achtte zich niet in staat om te beoordelen of een aanvaring met een brug nu wel of niet door de polis werd gedekt. Op diens voorstel zijn partijen heen gezonden met het doel om de zaak financieel te schikken.
Unigarant bleek bereid te zijn te schikken op basis van 50 %. Daar Team Bolocan op zwart zaad zat, is het voorstel geaccepteerd.

Dus op naar Kifid
Op advies van derden is de zaak om principiele redenen toch voorgelegd aan de Ombudsman van Kifid.

Aangezien de financiële kant al via schikking was afgerond, had de klacht betrekking op de verzekeringstechnische kant van de zaak.

Unigarant krijgt gelijk !
Ombudsman Monster oordeelde dat Unigarant in haar recht stond.
Mr. Monster was overigens van mening dat klager de schade de verkeerde partij aansprak voor het verhalen van de schade.
Niet de casco-verzekeraar van het zeiljacht, maar de particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar van het bemanningslid was volgens hem de aangewezen partij om voor vergoeding van de schade aan te spreken.

Kifid OmbudsmanRisico nadrukkelijk uitgesloten van iedere avp !
Dat particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen nadrukkelijk schade uitsluiten die wordt veroorzaakt met een vliegtuig, een motorvoertuig en/of een grote boot, was de Ombudsman klaarblijkelijk niet bekend. En dat een cascopolis primair is afgesloten om zulke schade te dekken, werd door hem niet erkend.

Kifid Geschillencommissie

Kifid Geschillencommissie
Vervolgens is de zaak voorgelegd aan de Geschillencommissie van Kifid.

De Geschillencommissie heeft Team Bolocan vervolgens de keuze voorgelegd of de uitspraak wel of niet bindend zou moeten zijn. Team Bolocan koos voor een niet bindende uitspraak.

Uitspraak van Kifid Geschillencommissie uitsluitend mits bindend voor beide partijen
De Geschillencommissie bleek uitsluitend bereid te zijn op basis van een bindende uitspraak aan de slag te gaan.
Dit was eerder zo afgesproken tussen Kifid en Unigarant.

Bas de Jong, Kifid © NPO / Kassa Bekijk de video van Kassa
Bas de Jong, Kifid © NPO / Kassa

Bekijk de video van Vara Kassa

Kifid trekt boetekleed aan
Zaterdag 23 januari 2016 verklaarde KIFID Directeur Bas de Groot in Vara Kassa, dat Kifid hard bezig is om verbeteringen door te voeren. Hij herkent de klachten en is blij met kritiek.

 

 

 

 

Kifid Tuchtraad

Op naar de Tuchtraad
Gelet op de ervaring met de Ombudsman, was een bindende uitspraak van de Geschillencommissie voor de klagers geen optie meer.
Dus is de zaak voorgelegd aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening.

 

Vervolg : zie Deel 9

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES