Dossier Unigrant: Deel 14 : uitspraak commissie van Beroep

onderzoek Kifid

Vervolg op : Dossier UNIGARANT (Deel 13) Wijziging ontwerp

Op 5 januari 2017 heeft de Commissie van Beroep uitspraak gedaan
in de zaak Fischer/Westewind tegen verzekeraar Unigarant.

Zij heeft de door de verzekerde aangevoerde argumenten terzijde geschoven.
“Het is niet zo dat als een plotseling van buiten komende schadegebeurtenis kan worden uitgesloten, er vervolgens per definitie sprake is van een eigen gebrek van de Westenwind. Dit miskent dat verzekeraars de vrijheid hebben om zelf te bepalen wat zij willen dekken en wat niet. Dit is recent bevestigd in een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (GHARL:2013:5720). De betekenis van de begrippen ‘plotseling van buitenkomende schadegebeurtenis’ en ‘eigen gebrek’ moet worden vastgesteld aan de hand van de uitleg van de polis en polisvoorwaarden. Die zijn volgens Verzekeraar duidelijk en begrijpelijk.

Waterdicht verzekerd
De Geschillencommissie heeft de klachten van Belanghebbende afgewezen. Daartoe heeft zij – samengevat – geoordeeld dat Belanghebbende op basis van de door Verzekeraar gedane reclame-uitingen, zoals het aanbieden van een bootverzekering onder de titel ‘waterdicht verzekerd’, er niet van kon en mocht uitgaan dat de door Verzekeraar aangeboden bootverzekering met een uitgebreide dekking onder alle omstandigheden dekking zou bieden voor schade aan de Westenwind.

Neem kennis van de volledige uitspraak via deze link of
via de website van Kifid (trefwoord = Unigarant)

Vervolg : zie Dossier Unigarant deel 15 “Opvarenden van de ‘Diogenes” lijden weer schipbreuk.”

GEEN REACTIES